6/14/2555

สายดรอบวายน์ และสายโทรศัพท์

สายโทรศัพท์ ดรอบวายน์

สายดรอป วายด์ (Drop Wire Cable) เป็นสายโทรศัพท์สีดำใช้เดินบนเสาไฟ
 มีลวดสลิงในตัว เพื่อป้องสายโทรศัพท์ข้างในขาดเวลาดึงโดยส่วนใหญ่ใช้ในเฉพาะ
ในหน่วยงานที่ติดตั้งระบบโทรศัพท์ เช่น True,TOTและ TT&T มีขนาด 0.9mm หรือ 0.65(True) 
2Core และ4Core ความยาวมาตรฐาน 200,1,000 เมตร


สายโทรศัพท์ ภายใน Station-Wire ( TIEV ) 
คู่สาย 2 C 100 ม. ขนาด 0.5-24 AWG ราคา 385- ขนาด 0.65-22 AWG ราคา 545- 
คู่สาย 3 C 100 ม. ขนาด 0.5-24 AWG ราคา 510- ขนาด 0.65-22 AWG ราคา 750- 
คู่สาย 4 C 100 ม. ขนาด 0.5-24 AWG ราคา 625- ขนาด 0.65-22 AWG ราคา 935- 
คู่สาย 4 C 100 ม. ขนาด 0.5-24 AWG ราคา 760- ขนาด 0.65-22 AWG ราคา 1,160 
คู่สาย 6 C 100 ม. ขนาด 0.5-24 AWG ราคา 885- ขนาด 0.65-22 AWG ราคา 1,400- 

เคเบิ้ล สายโทรศัพท์ภายใน ( TPEV ) สั่งตัดตามจำนวนที่ต้องการ 
4 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 AWG ราคา 19- ขนาด 0.65-22 AWG ราคา 26- 
5 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 AWG ราคา 22- ขนาด 0.65-22 AWG ราคา 31- 
6 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 AWG ราคา 25- ขนาด 0.65-22 AWG ราคา 35- 
8 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 AWG ราคา 33- ขนาด 0.65-22 AWG ราคา 48- 
10คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 AWG ราคา 37- ขนาด 0.65-22 AWG ราคา 55- 
15คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 AWG ราคา 54- ขนาด 0.65-22 AWG ราคา 81- 
20คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 AWG ราคา 68- ขนาด 0.65-22 AWG ราคา 104- 
25คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 AWG ราคา 83- ขนาด 0.65-22 AWG ราคา 128- 
30คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 AWG ราคา 104- ขนาด 0.65-22 AWG ราคา 155- 
40คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 AWG ราคา 140- ขนาด 0.65-22 AWG ราคา 205- 
50คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 AWG ราคา 160- ขนาด 0.65-22 AWG ราคา 250- 
100คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 AWG ราคา 310- ขนาด 0.65-22 AWG ราคา 480- 
200คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 AWG ราคา 600- ขนาด 0.65-22 AWG ราคา 945- 

เคเบิ้ล สายโทรศัพท์ ภายนอกอาคาร มีสะพานในตัว ( FIG-8 ) สั่งตัดตามจำนวนที่ต้องการ 
6 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 FA ราคา 96- ขนาด 0.65-22 FA ราคา 114- 
10 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 FA ราคา 114- ขนาด 0.65-22 FA ราคา 140- 
15 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 FA ราคา 136- ขนาด 0.65-22 FA ราคา 172- 
20 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 FA ราคา 158- ขนาด 0.65-22 FA ราคา 198- 
25 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 FA ราคา 172- ขนาด 0.65-22 FA ราคา 225- 
30 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 FA ราคา 194- ขนาด 0.65-22 FA ราคา 260- 
50 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 FA ราคา 268- ขนาด 0.65-22 FA ราคา 375- 
100 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 FA ราคา 448- ขนาด 0.65-22 FA ราคา 665- 
150 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 FA ราคา 630- ขนาด 0.65-22 FA ราคา 965- 
200 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 FA ราคา 845- ขนาด 0.65-22 FA ราคา 1,275- 

เคเบิ้ล สายโทรศัพท์ ภายนอกอาคาร ไม่มีสะพาน ( AP ) สั่งตัดตามจำนวนที่ต้องการ 
10 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 EA ราคา 62- ขนาด 0.65-22 EA ราคา 79- 
15 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 EA ราคา 79- ขนาด 0.65-22 EA ราคา 107- 
20 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 EA ราคา 92- ขนาด 0.65-22 EA ราคา 132- 
25 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 EA ราคา 110- ขนาด 0.65-22 EA ราคา 152- 
30 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 EA ราคา 132- ขนาด 0.65-22 EA ราคา 180- 
50 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 EA ราคา 185- ขนาด 0.65-22 EA ราคา 272- 
100 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 EA ราคา 355- ขนาด 0.65-22 EA ราคา 525- 
150 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 EA ราคา 500- ขนาด 0.65-22 EA ราคา 785- 
200 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 EA ราคา 675- ขนาด 0.65-22 EA ราคา 1,030- 

สายโทรศัพท์ ภายนอกอาคาร ไม่มีสะพาน ( AP ) สั่งตัดตามจำนวนที่ต้องการ 
10 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.65-22 EB ราคา 130 
15 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.65-22 EB ราคา 170- 
20 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.65-22 EB ราคา 210- 
25 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.65-22 EB ราคา 240- 
30 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.65-22 EB ราคา 280- 
50 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.65-22 EB ราคา 420- 
100 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.65-22 EB ราคา 770- 
200 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.65-22 EB ราคา 1,450
สายโทรศัพท์ ภายนอกอาคาร DROP WIRE 
1 คู่สาย 200 เมตร ราคา 2,540- 
บริการจัดส่งทั่วไทยค่าขนส่งคิดตามจริง(ราคาลดพิเศษ 35-40%) 
สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้
ดรอป วายด์ (Drop Wire Cable) เป็นสายโทรศัพท์สีดำใช้เดินบนเสาไฟ มีลวดสลิงในตัว เพื่อป้องสายโทรศัพท์ข้างในขาดเวลาดึงโดยส่วนใหญ่ใช้ในเฉพาะในหน่วยงานที่ติดตั้งระบบโทรศัพท์ เช่น True,TOTและ TT&T มีขนาด 0.9mm หรือ 0.65(True) 2Core และ4Core ความยาวมาตรฐาน 
200,1,000 เมตร 
สายโทรศัพท์ มีกี่ชนิด ชนิดอะไรบ้าง และใช้กันอย่างไรบ้าง 

                สายที่ใช้เดินระบบโทรศัพท์ที่เราเห็นกันในท้องตลาดนั้นมีอยู่หลายแบบหลายชนิด โดยส่วนใหญ่แล้ว ตัวนำจะผลิตมาจากทองแดง ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้ทองแดงที่มีคุณภาพแตกต่างกันอย่างไร สิ่งที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด คือลักษณะโครงสร้างภาย นอกซึ่ง JACKET จะเป็นตัวบ่งบอกว่าเป็นสายชนิดที่ใช้สำหรับเดินภายในอาคาร หรือภายนอกอาคาร สำหรับสายที่เดินนอกอาคารก็ จะมีการแบ่งตามลักษณะของการใช้งาน ว่าเป็นแบบแขวนเสาหรือฝังดิน ดังนั้นเราจะมาทำความรู้จักกันว่าสายแต่ละแบบนั้น จะ นำไปติดตั้งในลักษณะงานแบบไหน

                1. สาย TIEV ใช้เดินภายในอาคารมี JACKET เป็น PVC คือ เดินจากตู้ TC หรือ MDF  ไปยัง OUTLET (หรือตามโต๊ะทำงาน) ซึ่งมีอยู่ 2 แบบ

                     -  TIEV 2 CORE สำหรับโทรศัพท์ ANALOG
                     -  TIEV 4 CORE สำหรับโทรศัพท์ DIGITAL และ ANALOG

                  2. สาย TPEV เป็นสายคู่ไม่ตีเกลียว JACKET เป็น PVC ใช้เดินภายในอาคาร เดินเป็น LISER  ใช้เดินจาก MDF ไป TC หรือเดินเป็น BACKBONE เป็นสายที่มีทองแดงอยู่ภายในตั้งแต่ 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 100, 150, 200 คู่ (Pair)

                 3. สาย  DROP WIRE  เป็นสายเดินภายนอก ของหน่วยงานโทรศัพท์  ตัวสายสีดำ     มีแกนลวดหุ้ม PVC มี 2 ขนาด คือ ขนาด 2 x 0.65 mm.  และ ขนาด 2 x 0.9 mm.


               4. สาย AP เป็นสายที่คล้ายกับ TPEV แต่ฉนวนด้านนอก ( JACKET ) เป็น PE ใช้     สำหรับเดินภายนอกอาคาร ซึ่งมีหลายแบบถ้าเป็นแบบแขวนเสาจะเป็นแบบ FIGER 8  สาย AP จะมีสลิงในตัว และต้องลงกราวด์ด้วยเพื่อป้องกันฟ้ารั่วและฟ้าผ่า ถ้าฝังดินก็ใช้รุ่นที่เป็น AP ARMORED คือจะมี โลหะหุ้ม 1 ชั้นก่อนออกมาถึง JACKET ซึ่งป้องกันสัตว์กัดแทะและกันกระแทกได้ดี แต่ถ้าเป็น AP  ธรรมดา ก็สามารถนำไปแขวนเสาได้เช่นกัน แต่ต้องใช้สลิงทำการ LASHING คู่กันไปด้วย  แต่ถ้าจะฝังดินก็สามารถทำได้ โดยการร้อยท่อ PE หรือท่อเหล็กกันสนิม 

จำนวนคู่สาย Number of pairs
ราคา/เมตร ขนาด0.9mm
ความยาว/ม้วน
1 Pairs(2C)
1,400.-
200M
 2 Pairs Low loss(4C)
3,200.-
200M

 ดรอปวายด์แคล้ม ราคา 8.00
***สินค้าอาจมีการเปลียนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**


*****สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 02-3308379-81 *****

***085-6994393 บัว ID.LINE: bourkorn

***089-7736115 ติ๋ม ID.LINE: itim1982

*** อีเมล์.faifathai@gamil.com**