6/24/2555

สายไฟ สายไฟฟ้าคืออะไร

สายไฟ,สายไฟ,สายไฟฟ้าตัวนำกระแสไฟฟ้าให้ไหลผ่านไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้า มี 3 ชนิ ด คือ สายเปลือยสายหุ้มฉนวน  และ สายไฟอาบน้ำยา

สายไฟ ยี่ห้อ Thai Yazaki
สายไฟแรงต่ำใช้ภายในอาคาร Building Wires and Cable
สายไฟ VAF
สายไฟ VAF-GRD
สายไฟ VSF
สายไฟ THWA-C
สายไฟ NAY
สายไฟ THW,
สายไฟ VFF
สายไฟ IV
สายไฟ VTF
สายไฟ VKF
สายไฟแรงดันปานกลางและสูง Medium/High Voltage Power Cables
สายไฟ 1.8/3(3.6) KV-CV
สายไฟ 3.6/6(7.2) KV-CV
สายไฟ 8.7/15(17.5) KV-CV
สายไฟ 12/20(24) KV-CV
สายไฟ 6/10(12) KV-CV
สายไฟ 8.7/15(17.5) KV-CV
สายไฟ 15 KV-OC
สายไฟ 24 KV-OC
สายไฟ 25 KV-CC
สายไฟ 33 KV-OC
สายไฟ 35 KV-CC
สายไฟ 69 KV-CE (CU.WIRE SCREEN)
สายไฟ 115 KV-CE (CU.WIRE SCREEN)
สายไฟ 18/30(36) KV-CV
สายไฟและสายคอนโทรลสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม Power/Control Cables for Factory
สายไฟ CVV / CVV-S
สายไฟ 0.6/1KV-CV
สายไฟ CV-SWA
สายไฟ NYY,
สายไฟ VCT
สายไฟ VCT-GRD
สายไฟ NYCY
สายไฟ NYY-GRD
สายไฟ VVR
สายไฟ VVR-GRD
สายไฟ VV-MEA TYPE B
สายไฟ VVF-GRD, MEA TYEB-GRD
สายไฟ NYY-SWA
สายไฟเปลีอยไร้ฉนวนหุ้ม Bare Conductor
สายไฟ AAC
สายไฟ ACSR
สายไฟ FHC
สายไฟชนิดพิเศษและอื่นๆ
VTA-TIS
สายไฟ FI-0.6/1KV-CV
สายไฟ FDLH-0.6/1KV-CE-SWA
สายไฟ FRLH-IE
สายไฟ FS/FDFH-0.6/1KV-CE-SWA
ผ้าเทปพันสายไฟ YAZAKI LINE TAPEสายไฟ ยี่ห้อ จรุงไทย CTWสายไฟชนิดตัวนำอลูมิเนียม  THWA

---------------------------------------------------------------------------------------------


สำหรับสายไฟฟ้าที่ใช้ในงานไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้หลายประเภทตามลักษณะการใช้งาน 
ซึ่งในทางเทคนิคมีชื่อเรียกกันดังนี้ - Wire หมายถึงเส้นลวดที่ใช้เป็นสายตัวนำไฟฟ้า (เปลือย ) - Cord หมายถึงสายไฟฟ้าที่มีขนาดเล็ก มีฉนวนแบบอ่อนตัวที่สามารถบิดงอได้ง่ายที่ใช้ตามบ้านอาคารทั่วไป - Cable หมายถึงสายไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่มีฉนวนป้องกันไฟฟ้ารั่วไหลได้อย่างมั่นคงปลอดภัย ใช้ฝังใต้ดิน ทอดข้ามแม่น้ำ หรือเป็นสายเปลือยแขวนลอย ลักษณะที่สำคัญของสายไฟฟ้าจะอยู่ที่ความสามารถที่จะยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลได้สูงสุดและองค์ประกอบอื่น ๆ เช่น ชนิดของตัวนำไฟฟ้าและฉนวนที่หุ้ม ประเภทของการใช้งาน แรงดันไฟฟ้าที่สายไฟฟ้าจะทนได้ขณะใช้งาน และสภาพความแข็งแรงทางกล
  สายไฟฟ้า(Electric Wire and cable) เป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ขาดไม่ได้ เป็นส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งในการเดินสายไฟฟ้าตามแหล่งต่างๆ สายไฟฟ้า 
     การแบ่งประเภทของสายไฟฟ้า สายไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ
 1. สายไฟฟ้าที่มีฉนวนห่อหุ้ม สายไฟฟ้าชนิดนี้มีใช้งานกันมากตามอาคารบ้านเรือน และอุปกรณ์ไฟฟ้าหลาย ๆ ชนิด สายไฟฟ้าที่มีฉนวนห่อหุ้มยังมีหลายชนิดได้แก่
  - สายไฟฟ้าที่ห่อหุ้มภายนอกด้วยด้ายถัก ได้แก่ สายไฟฟ้าที่ห่อหุ้มด้วยยาง แต่ภายนอกจะถักด้ายห่อหุ้มอีกชั้นหนึ่ง ใช้กับเตารีดและเครื่องให้ความร้อน 
- สายหุ้มยาง เป็นสายไฟฟ้าที่หุ้มด้วยยางที่มีทั้งแบบธรรมดาและแบบทนความร้อน สายไฟฟ้าแบบนี้จะเปื่อยและเสื่อมคุณภาพเร็ว ปัจจุบันไม่ค่อยนิยมใช้งาน
 - สายหุ้ม PVC ชนิดนี้มีความทนทานต่อดินฟ้าอากาศ ไม่ติดไฟ ทนความร้อน แข็งเหนียว ไม่เปื่อยง่าย นิยมใช้งานมากที่สุด 
- สายหุ้มพลาสติกธรรมดา เป็นสายอ่อนเส้นเล็ก ภายในมีหลายเส้น เป็นสายไฟที่ไม่ถาวร ติดไฟได้ง่าย 
- สายเดี่ยว เป็นสายไฟฟ้า 1 เส้น มี 1 แกน ใช้เดินทั้งภายในและภายนอกอาคาร สายไฟฟ้าชนิดนี้ ถ้าเดินในอาคารนิยมใช้ร้อยในท่อแล้วยึดท่อกับผนัง หรือฝังท่อในเสาหรือพื้น บางครั้งก็นำมาใช้เดินภายนอกอาคาร การเดินสายเดี่ยวนี้ไม่นิยมเดินตีคลิป แต่จะเดินในท่อหรือวางรางเหล็กเสมอ หรือยึดติดกับผนังโดยใช้ประกับยึดเป็นช่วง ๆ 
- สายคู่ เป็นายไฟฟ้าที่ใช้เดินภายในอาคาร เป็นสายไฟฟ้าชนิด 1 เส้นมี 2 แกนหรือาจทำพิเศษให้มี 3 แกน โดยมีสายดินอีก 1 แกน 
- สายเคเบิลใต้ดิน เป็นสายไฟฟ้าชนิดที่มีฉนวน PVC หุ้มลวดทองแดงอยู่แล้วยังมีฉนวนหุ้มภายนอกอีกชั้นหนึ่ง 
- สายเคลือบน้ำยาหรือสายอีนาเมล เป็นสายเปลือยที่เคลือบน้ำยาเคมี ใช้งานกันมากในงานพันขดลวดไดนาโม มอเตอร์ หม้อแปลง ฯลฯ 
- สายที่มีเปลือกโลหะหุ้ม นิยมใช้ฝังเข้ากับผนังตึก สายไฟฟ้าชนิดนี้มีราคาแพง 
2. สายไฟฟ้าที่ไม่มีฉนวนห่อหุ้มภายนอก ใช้เป็นสายไฟฟ้าแรงสูงที่เชื่อมโยงระหว่างเขื่อนกับสถานีจ่ายไฟหรือเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดต่าง ๆ สายเปลือยสามารถจุกระแสไฟฟ้าได้มากกว่าสายหุ้มฉนวนที่มีขนาดและพื้นที่เท่ากันได้เกือบเท่าตัว เนื่องจากขึงไว้ในที่สูงและมีลมพัดผ่านตลอดเวลา เป็นการระบายความร้อนให้กับสายไฟฟ้า ทำให้สายไฟฟ้าไม่เกิดความร้อน สายเปลือยใช้กับระบบไฟแรงสูงที่มีแรงดัน 11 กิโลโวลต์ขึ้นไป สายเปลือยที่นิยมใช้งานได้แก่ สายอะลูมิเนียม เพราะมีน้ำหนักเบาและราคาถูก มีอยู่หลายชนิดได้แก่
 - สายอะลูมิเนียมล้วน ทำจากเส้นลวดอะลูมิเนียมล้วนขนาดเท่า ๆ กัน พันตีเกลียวเป็นชั้น ๆ สายไฟฟ้าชนิดนี้รับแรงดึงได้ต่ำมาก จึงไม่สามารถขึ้งสายไฟให้มีระยะห่างมาก ๆ ได้
 - สายอะลูมิเนียมผสม เป็นสายไฟที่มีส่วนผสมของอะลูมิเนียม 99% แมกนีเซียม0.5% และซิลิคอน 0.5% มีความเหนียวและสามารถรับแรงดึงได้สูงกว่าอะลูมิเนียมล้วน ใช้ขึงสายไฟที่มีระยะห่างมาก ๆ ใช้ในงานเดินสายไฟบริเวณชายทะเล
 - สายอะลูมิเนียมแกนเหล็ก เป็นสายอะลูมิเนียมตีเกลียวที่มีสายเหล็กอยู่ตรงกลางทำให้รับแรงดึงได้สูงขึ้น จึงนิยมใช้สายอะลูมิเนียมแกนเหล็กกับสายงานสายส่งไฟฟ้าแรงสูงที่มีระยะห่างของช่วงเสายาวมาก ๆ เช่น เสาโครงเหล็ก สายอะลูมิเนียมแกนเหล็กจะไม่ใช้งานในบริเวณชายทะเล เพราะไอของเกลือจะเกิดการกัดกร่อนสายไฟฟ้า ทำให้อายุการใช้งานสั้นลง
 - สายอะลูมิเนียมแกนโลหะผสม เป็นสายไฟฟ้าแรงสูงที่คล้ายกับสายอะลูมิเนียม
 แกนเหล็ก แต่รับแรงดึงได้น้อยกว่า
 สายไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage Cable) ซึ่งส่วนใหญ่หน่วยงานควบคุมไฟฟ้าจะเป็นผู้ใช้ เช่น กฟผ., กฟภ.,กฟน
สายไฟฟ้ายังแยกย่อยออกไปเป็นแต่ละแบบดังนี้
 สายไฟฟ้าแบบเปลือย      ส่วนมากสายไฟฟ้าประเภทนี้จะใช้ภายนอกอาคาร
 สายอลูมิเนียมตีเกลียวเปลือย (AAC Cable) 
 สายอลูมิเนียมผสม (AAAC Cable) 
 สายอลูมิเนียมแกนเหล็ก (ACSR Cable)
 สายอลูมิเนียมตีเกลียวเปลือย (AAC Cable) 
 สายอลูมิเนียมผสม (AAAC Cable) 
 สายอลูมิเนียมแกนเหล็ก (ACSR Cable)
 สายไฟฟ้าแบบหุ้ม    สายไฟฟ้าประเภทนี้มีใช้ทั้งภายนอกและภายในอาคารทั่วๆไป            
 สาย Partial Insulated Cable (PIC Cable) 
 สาย Space Aerial Cable (SAC Cable) 
 สาย Preassembly Aerial Cable 
 สาย Cross-linked Polyethylene (XLPE Cable)
สายไฟฟ้าแรงต่ำ (Low Voltage Cable) เป็นสายไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้านและอาคารทั่วไป
 วีเอเอฟ (VAF Cable) 
 ทีเอชดับเบิลยู (THW Cable)  
 เอ็นวายวาย (NYY Cable) 
 วีซีที (VCT Cable)


นี้คือประเภทของสายไฟฟ้ามาตรฐานทั่วไปที่เราพบเห็นและใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเรามีสายไฟฟ้าทุกขนาดจำหน่ายในราคายุติธรรมจัดส่งทั่วประเทศ
 ประเภทยี่ห้อสายไฟฟ้า สายไฟฟ้าไทย ยาซากิ(Thai Yazaki)  สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล (Bangkok Cable) สายไฟฟ้าเฟ้ลปส์ ดอด์จ(PhelpsDodge Cable) สายไฟฟ้าฟลูเลอร์ (Fuhere Cable) สายไฟฟ้าจรุงไทย(CTW Cable)
  ประเภทยี่ห้อสายไฟฟ้า สายไฟฟ้าไทย ยาซากิ(Thai Yazaki)  สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล (Bangkok Cable) สายไฟฟ้าเฟ้ลปส์ ดอด์จ(Phelpsสำหรับสายไฟฟ้าที่ใช้ในงานไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้หลายประเภทตามลักษณะการใช้งาน 
ซึ่งในทางเทคนิคมีชื่อเรียกกันดังนี้ - Wire หมายถึงเส้นลวดที่ใช้เป็นสายตัวนำไฟฟ้า (เปลือย ) - Cord หมายถึงสายไฟฟ้าที่มีขนาดเล็ก มีฉนวนแบบอ่อนตัวที่สามารถบิดงอได้ง่ายที่ใช้ตามบ้านอาคารทั่วไป - Cable หมายถึงสายไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่มีฉนวนป้องกันไฟฟ้ารั่วไหลได้อย่างมั่นคงปลอดภัย ใช้ฝังใต้ดิน ทอดข้ามแม่น้ำ หรือเป็นสายเปลือยแขวนลอย ลักษณะที่สำคัญของสายไฟฟ้าจะอยู่ที่ความสามารถที่จะยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลได้สูงสุดและองค์ประกอบอื่น ๆ เช่น ชนิดของตัวนำไฟฟ้าและฉนวนที่หุ้ม ประเภทของการใช้งาน แรงดันไฟฟ้าที่สายไฟฟ้าจะทนได้ขณะใช้งาน และสภาพความแข็งแรงทางกล
  สายไฟฟ้า(Electric Wire and cable) เป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ขาดไม่ได้ เป็นส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งในการเดินสายไฟฟ้าตามแหล่งต่างๆ สายไฟฟ้า 
    
 นี้คือประเภทของสายไฟฟ้ามาตรฐานทั่วไปที่เราพบเห็นและใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเรามีสายไฟฟ้าทุกขนาดจำหน่ายในราคายุติธรรมจัดส่งทั่วประเทศ
 Dodge Cable) สายไฟฟ้าฟลูเลอร์ (Fuhere Cable) สายไฟฟ้าจรุงไทย(CTW Cable)ประสบการณ์ขายกว่า30ปี จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ทั้งไฟบ้าน ไฟโรงงานและหอพักต่างๆ
 อุปกรณ์งาน ระบบไฟฟ้าแรงสูง-ต่ำ ทุกชนิด ทุกประเภท ตามมาตรฐานการไฟฟ้า
 ขายทั้งปลีก และส่ง ในราคาส่งราคาเดียวกัน พิเศษส่วนลดต่างๆมากมาย
 จำหน่าย/ผลิต/ออก แบบตู้ควบคุมไฟ หลากหลายแบบ/ยี่ห้อ(ทั้งแบบสำเร็จรูปและออกแบบเอง)
 สายไฟ อย่างดีทุกรุ่นทุกเบอร์ทั้ง THW,VAF,VFF,NYY,dropY ฯลฯ
 หลอดไฟหลากหลาย แบบ ทั้งหลอดตะเกียบ หลอดประหยัดไฟ หลอดแสงจันทร์ หลอดฮาโลเจน หลอดไส้ หลอดกลมฯลฯ  
หลอดไฟแบบเป็นเซ็ตสำเร็จรูปหลายยี่ห้อ
 สวิตซ์ ปลั๊ก เต้ารับ ทุกรุ่นหลากยี่ห้อ Panasonic,Bticino,Chang
 เบรกเกอร์หลากหลายยี่ห้อ Panasonic,Bticino,Mitsubishi
 โคมไฟ หลายแบบหลายรุ่น ตามการใช้งาน โคมไฟในบ้าน โคมดาวน์ไลท์ โคมโรงงาน โคมฝังฝ้า โคมสนาม โคมกันฝน 
โคมสปอร์ตไลท์ ฯลฯ พัดลมหลายรุ่น ทั้งพัดลมเพดาน พัดลมโคจร พัดลมดูดอากาศ
 ท่อร้อยสายไฟ หลายขนาด  รางเหล็กรางไวร์เวย์ ข้องอ ข้อต่อต่างๆ หลายขนาด
 มิเตอร์ไฟคุณภาพดีหลายยี่ห้อ
 อุปกรณ์ปลีกย่อย ต่างๆอีกมากมาย (ปลอกสี หางปลา สลิป ขาสปริง บ็อกเหล็ก/พลาสติกต่างๆ ผ้าเทปพันสายไฟราคาพิเศษ ตัวหรี่ไฟ สวิตซ์แสงแดด 
ไฟกระพริบ กิ๊บตอกสาย ปุ๊ก แยกทีวี บัลลาสต์หลายรุ่น สตาร์ทเตอร์ กราวด์ร๊อด แร็กพร้อมลูกถ้วย ขั้วหลอดไฟแบบต่างๆ พรีฟอร์ม เคเบิ้ลไทร์ อุปกรณ์ประกอบตู้ควบคุมไฟ ฯลฯ)
 อุปกรณ์ไฟฟ้า,อุปกรณ์ไฟฟ้าราคาส่ง,อุปกรณ์ไฟฟ้า,อุปกรณ์ไฟฟ้าราคาส่ง,อุปกรณ์ไฟฟ้า,อุปกรณ์ไฟฟ้า,อุปกรณ์ไฟฟ้า,สายไฟฟ้า,สายไฟ YAZAKI,
สายแลนจำหน่ายสายแลน,ขายสายแลน,สายแลนนอกอาคาร,สายโทรศัพท์,สายไฟ,ท่อPE,ท่อHDPE,รางพลาสติก,ท่อEMT,
สายRG-6,สายไฟฟ้า ,ราคาสายไฟ , เครื่องมือช่างไฟฟ้า ,สายไฟ,ปลั๊กไฟ,สายแลน,แบตเตอรี่แห้ง,ราคาสายแลน,สายไฟ yazaki,
อุปรกณ์ไฟฟ้า ตู้,RITTO,EURODUCT,PRI,ตู้เหล็ก,สายแลน,กล่องพลาสติก,Haco,BANDEX,TEND,
ท่อร้อยสายไฟ,ท่อตราช้าง,ท่อเหลือง,ท่อEMT,SQUARE D ,
Panasonic,NEC,Hosiwell,LINK,AMP,CLIPSAL,ไส้ไก่RITTO,CAN,KJL,HOSIWELL,
CLIPSAL,AMP,LINK,BISMON, AOMRON, MITSUBISHI, FUJI , ETEN, TEND, NATIONAL, 
PHILIPS, SQD, BTICINO, BANDEX, SUNON, EURODUCT, TOA, DANFOSS, FURNASS, 
SHINOHAWA, 3M, KRONE, AMP, MERIN-GERIN, HONEY-WELL, GE, SYLVANIA , DELIGHT, 
T.LUG, Haco,Philips ,Toshiba .ABB , IDEC


มาดูคลิ๊ป การผลิตรสายไฟ(กบนอกกะลา)

 สายไฟ ความรู้หุ้มฉนวน1-4 กบนอกกะลา การผลิตสายไฟ : รายการกบนอกกะลา
ที่มา : ขอขอบคุณ บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด
 • กบนอกกะลา
 •  
 • ตอน
 •  
 • สายไฟ
 •  
 • ความรู้หุ้มฉนวน
 •  
 • ไทยยาซากิ
 •  
 • Thaiyazaki


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท ชาญชัยดอทเน็ท จำกัด
โทร:02-3309681-3 Fax:02-330-9680
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับสายไฟ สายไฟฟ้า ท่อร้อยสายไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟ thw ,สาย thw-a,สายไฟ vaf,สายไฟ vct,สายไฟ nyy, สาย vsf,สายโทรศัพท์, สาย vff,สาย cvv,สาย frc,สาย yazaki สายคอนโทรล หลายขนาด หลายยี่ห้อ และเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของการใช้งานไฟฟ้าทุกประเภท 
ทั้งชนิดตัวนำทองแดงและอลูมิเนียม รวมทั้งสายไฟเปลือยและสายไฟหุ้มฉนวน ทั้งฉนวน PCV,PE และ XLPE.........Read More >>