6/14/2555

ราคาสายโทรศัพท์ สายโทรศัพท์ สเตชั่นวายด์(TIEV)


Construction 
Conductor   :   0.5 or 0.65 mm.solid annealed copper Insulation
            :     Polypropylene or Polyethylenc. Indentification 
            :     2-Core:  แดงRed และเขียวGreen.
                 4-Core :  แดงRed,เขียวGreen,เหลืองYellow และ ดำBlack 
                  6-Core: แดงRed,เขียวGreen,เหลืองYellow,ดำBlack,ขาวWhite น้ำตาลBrown 

จำนวนคู่สาย Number of cores
ขนาด 0.5mm
ขนาด 0.65mm
2C
3.85
5.45
4C
6.25
9.35
6C
8.85
14.00

     
         
สายโทรศัพท์ภายในอาคาร (TPEV)

Construction
Conductor         :  0.5,0.65 mm annealed copper,solid 
Insulation        : Polypropylene. Pairs
                  :  Two insulated conductors twisted. Lay-up
                  :  Cables are formed in unitconstruction.
Core-covering     :  Non-hygroscopic tape
Sheath            :  Polyvinyl chloride (Ivory) 
จำนวนคู่สาย Number of paires
ขนาด0.5mm
ขนาด0.65mm
005 
22 
31 
 006
 25
 35
 008
 33
 48
 010
 37
 55
 015
 54
 81
 020
 68
 104
 025
 83
 128
 030
 104
 155
 040
 140
 205
050 
 160
 250
100 
 310
 480

สายโทรศัพท์ภายนอกอาคาร ไม่มีสะพาน (AP)

จำนวนคู่สาย Number of pairs 
ขนาด0.5mm
ขนาด0.65mm
005 
-
 006
 45
 58
 008
 -
 -
 010
 62
 79
 015
 79
 107
 020
 92
 132
 025
 110
 152
 030
 132
 180
 040
 -
 -
050 
 185
 272
100 
 355
 525

Construction 
Conductor  :  0.4,0.5,0.65 or 0.9mm annealed copper,solid.
Insulation :  Polyethylene or Polypropylene.
Pairs      :  Two insulated conductors twisted.
ay-up      :  Unit construction for cables more than 25 pairs. 
Concentric for cables up to 25 pairs. 
Core-covering   :  Non-hygroscopic tape with a high dielctric strength.  
 Shield            : Plastic coated Aluminium tape,thickness0.2 mm 
 laid on with overlap.The aluminium tape is 
 corrugated for every size of cables. Sheath               : Polyethylene(Black)

                   
สายโทรศัพท์ภายนอกอาคาร แบบมีสะพาน (FIG 8)

จำนวนคู่สาย Number of pairs
ขนาด0.5mm
ขนาด0.65mm
005 
-
 006
 96
114
 008
 -
 -
 010
 114
140
 015
 136
 172
 020
 158
 198
 025
 172
 225
 030
 194
 260
 040
 -
 -
050 
 268
 375
100 
 448
 665
phleps dodgephleps dodgeสายโทรศัพท์
www.phelpsdodge.com

ลิตรจากโรงงาน มาตฐาน 

PHELPS DODGE (THAILAND) CO., LTD.