6/12/2555

โครเน่ - ADC KRONE ราคาโครเน่Description
Unit Price
Volume Price
Net Price
LSA-Profile disconnection module 2/10
283.00
1 ตัว
283.00
LSA-Profile connection      module 2/10
238.00
1 ตัว
238.00
3-Pole magazine 2/10 with 10 arresters 230V.
1,100.00


1 ตัว


1,100.00
2-pole test plug 2/2 with cord 1 m.
590.00


1 ตัว
590.00
4-pole test plug 2/4 with cord 1 m.
690.00


1 ตัว
690.00
Insertion cutting tool
2,750.00
1 ตัว


2,750.00
6089 2 120-02 LSA Profil Connection Module 2/10 Specification
6089 1 121-02 LSA Profil Disconnection Module 2/10 Specification
6036 1 004-00 LSA Profil Connection Module 2/8  
6036 1 005-00 LSA Profil Disconnection Module 2/8  
6089 1 126-00 LSA Profil Switching  Module 2/8  
6468 5 049-10 LSA Profil Instrumentation Disconnection Module 2/10  
6468 5 050-10 LSA Profil Interface Disconnection Module 2/10  
   
6089 2 017-03 Earth Module 2/38  
6089 2 108-01 Earth Module 2/34  
  Note: All LSA PLUS Series 2 Module will  be in the Pack of 10 pcs  
   
  Highband Series  
6468 5 061-00 Highband 10 Disconnection Module Specification
6468 5 061-08 Highband 8 Disconnection Module Specification
6468 5 060-00 Highband Ultim8 Disconnection Module  
6468 5 080-00 Highband 16 Switching  Module  
6468 5 081-00 Highband 20 Switching  Module  
  Note: All Highband Module will  be in the Pack of 10 pcs  
   
  LSA-Series 5  
6034 2 011-02 LSA PLUS Dropwire Module 5/10 Specification
   
 
LSA PLUS INSERTION TOOLS
6034 2 010-00 Drop with Connection Tools (grey) Specification
6417 2 055-01 LSA Plus Insertion Cutting Tools Specification
   
  Test Plugs and Cords  
  LSA Series 2  
6624 2 071-00 2-pole Test cord 2/2 with cord 1.5m open on one end Specification
6907 2 001-00 4-pole Test cord 2/4 with cord 1.5m open on one end Specification
6624 2 201-04 Plug Kit 2/1 x 2-Pole  
6624 2 401-04 Plug Kit 2/2 x 4-Pole  
   
  Highband Series  
6451 2 055-00 Highband 1 pair Test Plug Set 2 Pole  
6451 2 178-04 Highband to LSA Series 2 Adaptor for 4-Pole  
6451 2 048-01 Highband 1/2 Pair Patch Cord 0.5M Length  
6451 2 048-11 Highband 1/2 Pair Patch Cord 1M Length  
6451 2 048-21 Highband 1/2 Pair Patch Cord 2M Length  
6451 2 048-31 Highband 1/2 Pair Patch Cord 3M Length  
6451 2 048-51 Highband 1/2 Pair Patch Cord 5M Length  
6451 2 059-01 Highband 1/2 Pair Voice Patch Cord 0.5M Length  
6451 2 059-11 Highband 1/2 Pair Voice Patch Cord 1M Length  
6451 2 059-21 Highband 1/2 Pair Voice Patch Cord 2M Length  
6451 2 059-31 Highband 1/2 Pair Voice Patch Cord 3M Length  
6451 2 059 51 Highband 1/2 Pair Voice Patch Cord 5M Length  
6451 2 080-01 Highband 1/2 Pair to RJ45 Patch Cord 0.5M Length  
6451 2 080-11 Highband 1/2 Pair to RJ45 Patch Cord 1.0M Length  
6451 2 080-21 Highband 1/2 Pair to RJ45 Patch Cord 2.0M Length  
6451 2 080-31 Highband 1/2 Pair to RJ45 Patch Cord 3.0M Length  
6451 2 100-30 Highband 10 2Pair to RJ45 Test Cord 3M Length  
6451 2 100-30 Highband 10,4Pair to RJ45 Test Cord 3M Length  
6451 2 101-10 Highband 10,4Pair to 4 Pair Patch Cord 1M Length  
6451 2 101-20 Highband 10,4Pair to 4 Pair Patch Cord 2M Length  
6451 2 101-20 Highband 10,4Pair to 4 Pair Patch Cord 3M Length  
6451 2 101-30 Highband 10,4Pair to 4 Pair Patch Cord 3M Length  
6451 2 102-10 Highband 10,4Pair to RJ45 Patch Cord 1M Length  
6451 2 102-20 Highband 10,4Pair to RJ45 Patch Cord 2M Length  
6451 2 102-30 Highband 10,4Pair to RJ45 Patch Cord 3M Length  
6451 2 103-10 Highband 10,2Pair to 2Pair Patch Cord 1M Length  
6451 2 103-20 Highband 10,2Pair to 2 Pair Patch Cord 2M Length  
6451 2 103-30 Highband 10,2Pair to 2 Pair Patch Cord 3M Length  
6451 2 104-10 Highband 10,2Pair to 2Pair to RJ45 Pacth Cord 1M Length  
6451 2 104-20 Highband 10,2Pair to 2Pair to RJ45 Pacth Cord 2M Length  
6451 2 104-30 Highband 10,2Pair to 2Pair to RJ45 Pacth Cord 3M Length  
   
 
Protection Magazine for LSA Series 2
6089 2 023-01 3-pole Magazine 2/10 for arresters,Empty Specification
6089 2 023-08 3-pole Magazine 2/10 for arresters,Loaded w/230V Arresters  
3YVH 230J1 F5 3-pole Arresters 230V-10A/5KA with fail safe "SANKOSHA" Specification
   
  Protection for Highband Seires  
6462 2 102-00 Highband 10 Mangazine Empty(Pack of 10 pcs)  
6462 2 104-00 Highband 10 Mangazine with 10 arrester w/o failsaft 230V (Box of 10 pcs)  
   
  ComProtect for 1-pair Protection  
5909 3 041-00 Earth Bar for Modules 2/10  
5909 3 042-00 Earth Bar for Modules 2/8  
5909 1 063-05 ComProtect 2/1 CP HGB 108A2 for 1pair(Box of 10p w/Earth Bar)  
5909 1 076-00 ComProtect 2/1 CP BI 108A1 for 1 pair(Box of 10p w/Earth Bar)  
5909 1 078-00 ComProtect 2/1 CP BOD 108A1 for 1pair(Box of 10p w/Earth Bar)  
5909 1 078-30 ComProtect 2/1 CP BOD 108A4 for 1pair(Box of 10p w/Earth Bar)  
5909 1 082-00 ComProtect 2/1 CP BI 70A1 for 1 pair(Box of 10p w/Earth Bar)  
5909 1 084-00 ComProtect 2/1 CP BI 12A1 for 1 pair(Box of 10p w/Earth Bar)  
  Noet: Other Comprotect types available upon request  
   
 
Accessories LSA Series2
6089 2 015-01 Hinged Label Holder 2/10 with label Specification
6089 2 122-00 Profil Earth Clip (Pack of 20 pcs)  
6092 2 012-02 Label Holder Size I ,15mm.with label 2/10  
6418 1 810-00 Disconnection Plug for 10 pair  
6418 1 811-00 Disconnection Plug for 8 pair  
6462 2 096-00 Cover Strip Clear (Pack of 10)  
6619 2 046-00 Distance piece 2.5mm(Pack of 10)  
6089 3 055-xx Disconnection Plug with extraction eye (Pack of 100 pcs)  
6417 3 105-xx Dummy Plug with extraction eye (Pack of 100 pcs)  
6089 6 006-xx Marking cap (Pack of 100pcs)  
6753 2 009-00 LSA Profil Module Label 2/10, 15mm with label  
   
  Noet: of Disconn.plug,Dummy plug,cap colou onr require  
  xx:(00) Red,(01)White,(02) Green,(03) Yollow,(04) Gery,(05)Black,(06)Brown,(07)Blue  
   
  Highband Series  
6451 2 178-04 Highband to LSA Series 2 Adaptor of 1/2 pair  
6462 2 097-00 Highband Disconnection Plugs (Pack of 20pcs)  
6462 2 101-xx Highband Identification Caps (Pack of 20 pcs)  
6462 2 096-00 Highband Label Holder,Clear Clip (Pack of 10 pcs)  
  Noet: xx is Colour for Identification Caps  
  (00) Blue,(01)Red,(02) Green,(03) Yollow,  
   
  Indoor Boxes & Accessories  
6436 1 001-20 Kronection Box size I,empty(H=17xW=14xD=7.5cm)  
6406 1 001-20 Kronection Box size II,empty(H=21.5xW=21.5xD=7.5cm)  
6437 1 001-20 Kronection Box size III,empty(H=32xW=21.5xD=7.5cm)  
6436 3 003-20 Attached Frame I,for deep Box  
6406 3 003-20 Attached Frame II,for deep Box  
6437 3 003-20 Attached Frame III,for deep Box  
6436 2 004-20 Levelling Frame I,for flush mounting  
6406 2 004-20 Levelling Frame II,for flush mounting  
6437 2 004-20 Levelling Frame III,for flush mounting  
   
  Wall Mounted Frame  
6455 2 034-00 Jumperable Frame 11-Way Back Mount Frame  
6460 1 042-00 Jumperable Frame 11-Way Profil Rod  
6455 2 034-01 Jumperable Frame 27 Way Back Mount Frame  
6460 1 042-01 Jumperable Frame 27 Way Back Profil Rod  
 6455 2 019-10 11 Way Jumperable Frame Cover,Metal  
6455 2 024-01 11 Way Jumperable Frame Cover,Plastic  
6455 2 022-10 27 Way Jumperable Frame Cover, metal  
   
  For Modules 2/10  
 6450 3 012-01 Back Mount Frames 1 pos.,deep 12mm  
6450 3 022-02 Back Mount Frames 2 pos.,deep 22mm  
6450 3 022-03 Back Mount Frames 3 pos.,deep 22mm  
6450 3 022-06 Back Mount Frames 6 pos.,deep 22mm Specification
6450 3 022-11 Back Mount Frames 11 pos.,deep 22mm  
6450 3 040-11 Back Mount Frames 11 pos.,deep 40mm Specification
6450 3 040-22 Back Mount Frames 22 pos.,deep 40mm  
6450 3 040-27 Back Mount Frames 27 pos.,deep 40mm  
6450 3 040-33 Back Mount Frames 33 pos.,deep 40mm  
6450 3 040-44 Back Mount Frames 44 pos.,deep 40mm  
6450 3 040-55 Back Mount Frames 55 pos.,deep 40mm Specification
6450 2 006-00 19" BMF 15 Way Recessed Specification
6450 2 009-00 19" BMF 9 Way Recessed Specification
 
  Back Mount Frame Sets for Floor Mount Box  
6510 1 500-55 Back Mount Frame Set 55 pos Specification
6511 0 000-00 Juumper Wire Bar for 55 pos.* Specification
  *Use with "Box Floor Mount" only  
  Back Mount Frame setr =No of position  
  Jumper Wire Bar =N of BMF +1  
   
  Indoor Steel Cabinet Wall Mount Type  
9911 1 006 01 Box wall mount for 1x6 pos.BMF  50 pair H=300mm xW=250 x D=130mm  
9911 1 011 01 Box wall mount for 1x11 pos.BMF  100 pair H=420mm xW=250 x D=130mm  
9911 1 011 02 Box wall mount for 2x11 pos.BMF  200 pair H=420mm xW=450 x D=130mm Specification
9911 1 011 03 Box wall mount for 3x11 pos.BMF  300 pair H=420mm xW=650 x D=130mm  
9911 1 022 02 Box wall mount for 2x22 pos.BMF  400 pair H=700mm xW=450 x D=150mm  
9911 1 022 03 Box wall mount for 3x22 pos.BMF  600 pair H=700mm xW=650 x D=150mm  
9911 1 022 04 Box wall mount for 4x22 pos.BMF  800 pair H=700mm xW=850 x D=150mm  
9911 1 027 01 Box wall mount for 1x27 pos.BMF  250 pair H=850mm xW=300 x D=150mm  
9911 1 027 02 Box wall mount for 2x27 pos.BMF  500 pair H=850mm xW=500 x D=150mm  
9911 1 027 03 Box wall mount for 3x27 pos.BMF  750 pair H=850mm xW=700 x D=150mm  
9911 1 027 04 Box wall mount for 4x27 pos.BMF  1000 pair H=850mm xW=900 x D=150mm  
9911 1 033 02 Box wall mount for 2x33 pos.BMF  600 pair H=1050mm xW=600 x D=150mm  
9911 1 033 03 Box wall mount for 3x33 pos.BMF  900 pair H=1050mm xW=850 x D=150mm  
9911 1 033 04 Box wall mount for 4x33 pos.BMF  1200 pair H=1050mm xW=1100 x D=150mm  
   
  Indoor Steel Cabinet Floor Mount Type


9940 1 055 02 Box Floor mount for 2x55 pos BMF    1000 pair H=1900mm xW=700 x D=400mm 1 door  
9940 1 055 03 Box Floor mount for 3x55 pos BMF    1500 pair H=1900mm xW=940 x D=400mm 1 door  
9940 1 055 04 Box Floor mount for 4x55 pos BMF    2000 pair H=1900mm xW=1180 x D=400mm 2 door  
9940 1 055 05 Box Floor mount for 5x55 pos BMF    2500 pair H=1900mm xW=1420 x D=400mm 2 door  
9940 1 055 06 Box Floor mount for 6x55 pos BMF    3000 pair H=1900mm xW=1660 x D=400mm 2 door Specification
9940 1 055 07 Box Floor mount for 7x55 pos BMF    3500 pair H=1900mm xW=1900 x D=400mm 2 door  
9940 1 055 08 Box Floor mount for 8x55 pos BMF    4000 pair H=1900mm xW=2140 x D=400mm 4 door  
9940 1 055 09 Box Floor mount for 9x55 pos BMF    4500 pair H=1900mm xW=2380 x D=400mm 4 door  
9940 1 055 10 Box Floor mount for 10x55 pos BMF  5000 pair H=1900mm xW=2620 x D=400mm 4 door Specification
   
  Outdoor Steel Cabinet Wall Mount Type


9911 1 022 02 Box wall mount for 1x22 pos.BMF   200 pair (H=750xW=300xD=180mm)  
   
  KRONECTION BOX A-Series


6902 1 001 12 KRONECTION BOX A-30 empty for 10-30 pair  
6542 1 002 00 KRONECTION BOX A-100 empty for 40-100 pair  
   
  MDF Vertical Rack & Accessories
 
6420 1 012-00P Distribution Frame 108A Dual for 1400 pair Profil Rod Type  
6420 1 012-01P Distribution Frame 108A Single for 700 pair Profil Rod Type  
6420 3 700-01 Front Panel Cover Distribution Frame 108A for 700 Pair  
6420 3 700-02 Side Panel Cover Distribution Frame 108A for 700 Pair  
6420 3 700 05 Back To Back Cable Management kit for 108A Dual Frame  
6420 3 700-06 Back To Back Cable Management kit for 108A Single Frame  
6499 1 028 01 Cat 5E UPT Enhanced Bronze Cable(305M/Box)  
6467 3 201 00 RJ45 Plug 8 pin Male(Box of 100ea)  
6450 5 100 00 Keystonne RJ45 Cat5E Inline Outlets
หมายเหตุ   ราคายังไม่รวมภาษี ราคานี้เป็นราคาตั้งขอส่วนลดได้ที่บริษัท  
ราคาสินค้าบางชนิด ไม่ได้ลงราคาไว้ โทรเช็คราคาได้ที่บริษัทไม่มีความคิดเห็น: