ติดต่อเรา CHARNCHAI.NET 02-3309681-3

สายแลน สายไฟเบอร์ ออฟติกส์

สายแลน สายไฟเบอร์ ออฟติกส์
เครื่องมือช่าง

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555

Krone โครเน่ Accessories PABX

โครเน่ - ADC KRONE ราคาโครเน่ (อุปกรณ์โทรศัพท์ )Description
Unit Price
Volume Price
Net Price


LSA Profil Connection Module 2/10

283.00
1 ตัว
250.00

LSA-Profile connection      module 2/10
238.00
1 ตัว
200.00

3-Pole magazine 2/10 with 10 arresters 230V.


1,100.00


1 ตัว
950.00


2-pole test plug 2/2 with cord 1 m.
700.00


1 ตัว


4-pole test plug 2/4 with cord 1 m.
860.05


1 ตัว
Insertion cutting tool
2,750.00
1 ตัว
Promotion
2,300.00

 KRONE โครเน่ ,โครน


6089 2 120-02   LSA Profil Connection Module 2/10 Specification
6089 1 121-02   LSA Profil Disconnection Module 2/10 Specification
6036 1 004-00    LSA Profil Connection Module 2/8  
6036 1 005-00    LSA Profil Disconnection Module 2/8  
6089 1 126-00    LSA Profil Switching  Module 2/8  
6468 5 049-10    LSA Profil Instrumentation Disconnection Module 2/10  
6468 5 050-10    LSA Profil Interface Disconnection Module 2/10  
     
6089 2 017-03    Earth Module 2/38  
6089 2 108-01    Earth Module 2/34  
 Note: All LSA PLUS Series 2 Module will  be in the Pack of 10 pcs  

     

 Highband Series

6468 5 061-00   Highband 10 Disconnection Module  Specification

6468 5 061-08   Highband 8 Disconnection Module Specification
6468 5 060-00    Highband Ultim8 Disconnection Module   
6468 5 080-00    Highband 16 Switching  Module   
6468 5 081-00    Highband 20 Switching  Module   
Note: All Highband Module will  be in the Pack of 10 pcs  
     
   LSA-Series 5  6034 2 011-02   LSA PLUS Dropwire Module 5/10 Specification

     
 
LSA PLUS INSERTION TOOLS


6034 2 010-00   Drop with Connection Tools (grey) Specification

--------------------------------------------------------------------------

6417 2 055-01   LSA Plus Insertion Cutting Tools Specification

DC Krone LSA-PLUS Sensor IDC Punch Down Termination Tool
ADC Krone LSA-PLUS Sensor Termination Tool 64172055-01
 is the standard tool for all data, information technology and 
telecommunication wiring. Can be used for all LSA-PLUS series,
 as well as for RJ45 jacks and HIGHBAND.
For termination of wires with the conductor 
diameter range (0.35...0.9 mm) and overall 
diameter range (0.7...2.6 mm). When a second
 lead is terminated in a contact the wire position 
sensor is deactivated
(wire specifications and the number of wires depend on
 the type of connection technology used). 
The scissor can be deactivated so that a
 jumper wire can be through-connected to neighbouring contacts.   Test Plugs and Cords  
   LSA Series 2  
6624 2 071-00   2-pole Test cord 2/2 with cord 1.5m open on one end Specification
6907 2 001-00   4-pole Test cord 2/4 with cord 1.5m open on one end Specification
6624 2 201-04    Plug Kit 2/1 x 2-Pole  
6624 2 401-04    Plug Kit 2/2 x 4-Pole  
     
   Highband Series  
6451 2 055-00    Highband 1 pair Test Plug Set 2 Pole  
6451 2 178-04    Highband to LSA Series 2 Adaptor for 4-Pole  
6451 2 048-01    Highband 1/2 Pair Patch Cord 0.5M Length  
6451 2 048-11    Highband 1/2 Pair Patch Cord 1M Length  
6451 2 048-21    Highband 1/2 Pair Patch Cord 2M Length  
6451 2 048-31    Highband 1/2 Pair Patch Cord 3M Length  
6451 2 048-51    Highband 1/2 Pair Patch Cord 5M Length  
6451 2 059-01    Highband 1/2 Pair Voice Patch Cord 0.5M Length  
6451 2 059-11    Highband 1/2 Pair Voice Patch Cord 1M Length  
6451 2 059-21    Highband 1/2 Pair Voice Patch Cord 2M Length  
6451 2 059-31    Highband 1/2 Pair Voice Patch Cord 3M Length  
6451 2 059 51    Highband 1/2 Pair Voice Patch Cord 5M Length  
6451 2 080-01    Highband 1/2 Pair to RJ45 Patch Cord 0.5M Length  
6451 2 080-11    Highband 1/2 Pair to RJ45 Patch Cord 1.0M Length  
6451 2 080-21    Highband 1/2 Pair to RJ45 Patch Cord 2.0M Length  
6451 2 080-31    Highband 1/2 Pair to RJ45 Patch Cord 3.0M Length  
6451 2 100-30    Highband 10 2Pair to RJ45 Test Cord 3M Length  
6451 2 100-30    Highband 10,4Pair to RJ45 Test Cord 3M Length  
6451 2 101-10    Highband 10,4Pair to 4 Pair Patch Cord 1M Length  
6451 2 101-20    Highband 10,4Pair to 4 Pair Patch Cord 2M Length  
6451 2 101-20    Highband 10,4Pair to 4 Pair Patch Cord 3M Length  
6451 2 101-30    Highband 10,4Pair to 4 Pair Patch Cord 3M Length  
6451 2 102-10    Highband 10,4Pair to RJ45 Patch Cord 1M Length  
6451 2 102-20    Highband 10,4Pair to RJ45 Patch Cord 2M Length  
6451 2 102-30    Highband 10,4Pair to RJ45 Patch Cord 3M Length  
6451 2 103-10    Highband 10,2Pair to 2Pair Patch Cord 1M Length  
6451 2 103-20    Highband 10,2Pair to 2 Pair Patch Cord 2M Length  
6451 2 103-30    Highband 10,2Pair to 2 Pair Patch Cord 3M Length  
6451 2 104-10    Highband 10,2Pair to 2Pair to RJ45 Pacth Cord 1M Length  
6451 2 104-20    Highband 10,2Pair to 2Pair to RJ45 Pacth Cord 2M Length  
6451 2 104-30    Highband 10,2Pair to 2Pair to RJ45 Pacth Cord 3M Length  
     
 
Protection Magazine for LSA Series 2


6089 2 023-01   3-pole Magazine 2/10 for arresters,Empty Specification

6089 2 023-08    3-pole Magazine 2/10 for arresters,Loaded w/230V Arresters  
3YVH 230J1 F5   3-pole Arresters 230V-10A/5KA with fail safe "SANKOSHA" Specification
     
 Protection for Highband Seires  

6462 2 102-00    Highband 10 Mangazine Empty(Pack of 10 pcs)  

6462 2 104-00    Highband 10 Mangazine with 10 arrester w/o failsaft 230V (Box of 10 pcs)  
     
   ComProtect for 1-pair Protection  
5909 3 041-00    Earth Bar for Modules 2/10  
5909 3 042-00    Earth Bar for Modules 2/8  
5909 1 063-05    ComProtect 2/1 CP HGB 108A2 for 1pair(Box of 10p w/Earth Bar)  
5909 1 076-00    ComProtect 2/1 CP BI 108A1 for 1 pair(Box of 10p w/Earth Bar)  
5909 1 078-00    ComProtect 2/1 CP BOD 108A1 for 1pair(Box of 10p w/Earth Bar)  
5909 1 078-30    ComProtect 2/1 CP BOD 108A4 for 1pair(Box of 10p w/Earth Bar)  
5909 1 082-00    ComProtect 2/1 CP BI 70A1 for 1 pair(Box of 10p w/Earth Bar)  
5909 1 084-00    ComProtect 2/1 CP BI 12A1 for 1 pair(Box of 10p w/Earth Bar)  
  Noet: Other Comprotect types available upon request  
     
 
Accessories LSA Series2


6089 2 015-01   Hinged Label Holder 2/10 with label Specification

6089 2 122-00   Profil Earth Clip (Pack of 20 pcs)  
6092 2 012-02   Label Holder Size I ,15mm.with label 2/10  
6418 1 810-00   Disconnection Plug for 10 pair  
6418 1 811-00   Disconnection Plug for 8 pair  
6462 2 096-00    Cover Strip Clear (Pack of 10)  
6619 2 046-00   Distance piece 2.5mm(Pack of 10)  
6089 3 055-xx   Disconnection Plug with extraction eye (Pack of 100 pcs)  
6417 3 105-xx   Dummy Plug with extraction eye (Pack of 100 pcs)  
6089 6 006-xx   Marking cap (Pack of 100pcs)  
6753 2 009-00   LSA Profil Module Label 2/10, 15mm with label  
   
   Noet: of Disconn.plug,Dummy plug,cap colou onr require  

   xx:(00) Red,(01)White,(02) Green,(03) Yollow,(04) Gery,(05)Black,(06)Brown,(07)Blue  

     
   Highband Series  

6451 2 178-04    Highband to LSA Series 2 Adaptor of 1/2 pair  

6462 2 097-00   Highband Disconnection Plugs (Pack of 20pcs)  
6462 2 101-xx    Highband Identification Caps (Pack of 20 pcs)  
6462 2 096-00    Highband Label Holder,Clear Clip (Pack of 10 pcs)  
   Noet: xx is Colour for Identification Caps  
   (00) Blue,(01)Red,(02) Green,(03) Yollow,  
     
   Indoor Boxes & Accessories  6436 1 001-20    Kronection Box size I,empty(H=17xW=14xD=7.5cm)  

(ไม่รวมอุปกรณ์)Kronection Box size II


6406 1 001-20    Kronection Box size II,empty(H=21.5xW=21.5xD=7.5cm)  6437 1 001-20    Kronection Box size III,empty(H=32xW=21.5xD=7.5cm)  6436 3 003-20    Attached Frame I,for deep Box  

6406 3 003-20    Attached Frame II,for deep Box  
6437 3 003-20    Attached Frame III,for deep Box  
6436 2 004-20    Levelling Frame I,for flush mounting  
6406 2 004-20    Levelling Frame II,for flush mounting  
6437 2 004-20    Levelling Frame III,for flush mounting  
     
   Wall Mounted Frame  
6455 2 034-00    Jumperable Frame 11-Way Back Mount Frame  
6460 1 042-00    Jumperable Frame 11-Way Profil Rod  
6455 2 034-01    Jumperable Frame 27 Way Back Mount Frame  
6460 1 042-01    Jumperable Frame 27 Way Back Profil Rod  
 6455 2 019-10    11 Way Jumperable Frame Cover,Metal  
6455 2 024-01    11 Way Jumperable Frame Cover,Plastic  
6455 2 022-10    27 Way Jumperable Frame Cover, metal  
     
   Wall Mounted Frame For Modules 2/10  


 6450 3 012-01    Back Mount Frames 1 pos.,deep 12mm  

6450 3 022-02    Back Mount Frames 2 pos.,deep 22mm  

6450 3 022-03    Back Mount Frames 3 pos.,deep 22mm  


6450 3 022-06   Back Mount Frames 6 pos.,deep 22mm Specification


6450 3 022-11    Back Mount Frames 11 pos.,deep 22mm

6450 3 040-11   Back Mount Frames 11 pos.,deep 40mm Specification
6450 3 040-22    Back Mount Frames 22 pos.,deep 40mm  
6450 3 040-27    Back Mount Frames 27 pos.,deep 40mm  
6450 3 040-33    Back Mount Frames 33 pos.,deep 40mm  
6450 3 040-44    Back Mount Frames 44 pos.,deep 40mm  
6450 3 040-55   Back Mount Frames 55 pos.,deep 40mm Specification
6450 2 006-00   19" BMF 15 Way Recessed Specification
6450 2 009-00   19" BMF 9 Way Recessed Specification
 


   Back Mount Frame Sets for Floor Mount Box  

6510 1 500-55    Back Mount Frame Set 55 pos Specification
6511 0 000-00    Juumper Wire Bar for 55 pos.* Specification
   *Use with "Box Floor Mount" only  
   Back Mount Frame setr =No of position  
   Jumper Wire Bar =N of BMF +1  
     
   Indoor Steel Cabinet Wall Mount Type  
9911 1 006 01    Box wall mount for 1x6 pos.BMF  50 pair H=300mm xW=250 x D=130mm  
9911 1 011 01   Box wall mount for 1x11 pos.BMF  100 pair H=420mm xW=250 x D=130mm  
9911 1 011 02    Box wall mount for 2x11 pos.BMF  200 pair H=420mm xW=450 x D=130mm Specification
9911 1 011 03    Box wall mount for 3x11 pos.BMF  300 pair H=420mm xW=650 x D=130mm  
9911 1 022 02   Box wall mount for 2x22 pos.BMF  400 pair H=700mm xW=450 x D=150mm  
9911 1 022 03    Box wall mount for 3x22 pos.BMF  600 pair H=700mm xW=650 x D=150mm  
9911 1 022 04    Box wall mount for 4x22 pos.BMF  800 pair H=700mm xW=850 x D=150mm  
9911 1 027 01    Box wall mount for 1x27 pos.BMF  250 pair H=850mm xW=300 x D=150mm  
9911 1 027 02    Box wall mount for 2x27 pos.BMF  500 pair H=850mm xW=500 x D=150mm  
9911 1 027 03    Box wall mount for 3x27 pos.BMF  750 pair H=850mm xW=700 x D=150mm  
9911 1 027 04    Box wall mount for 4x27 pos.BMF  1000 pair H=850mm xW=900 x D=150mm  
9911 1 033 02    Box wall mount for 2x33 pos.BMF  600 pair H=1050mm xW=600 x D=150mm  
9911 1 033 03    Box wall mount for 3x33 pos.BMF  900 pair H=1050mm xW=850 x D=150mm  
9911 1 033 04    Box wall mount for 4x33 pos.BMF  1200 pair H=1050mm xW=1100 x D=150mm  
     
   Indoor Steel Cabinet Floor Mount Type

9940 1 055 02    Box Floor mount for 2x55 pos BMF    1000 pair H=1900mm xW=700 x D=400mm 1 door  

9940 1 055 03    Box Floor mount for 3x55 pos BMF    1500 pair H=1900mm xW=940 x D=400mm 1 door  
9940 1 055 04    Box Floor mount for 4x55 pos BMF    2000 pair H=1900mm xW=1180 x D=400mm 2 door  
9940 1 055 05    Box Floor mount for 5x55 pos BMF    2500 pair H=1900mm xW=1420 x D=400mm 2 door  
9940 1 055 06   Box Floor mount for 6x55 pos BMF    3000 pair H=1900mm xW=1660 x D=400mm 2 door Specification
9940 1 055 07    Box Floor mount for 7x55 pos BMF    3500 pair H=1900mm xW=1900 x D=400mm 2 door  
9940 1 055 08    Box Floor mount for 8x55 pos BMF    4000 pair H=1900mm xW=2140 x D=400mm 4 door  
9940 1 055 09    Box Floor mount for 9x55 pos BMF    4500 pair H=1900mm xW=2380 x D=400mm 4 door  
9940 1 055 10   Box Floor mount for 10x55 pos BMF  5000 pair H=1900mm xW=2620 x D=400mm 4 door Specification
     
   Outdoor Steel Cabinet Wall Mount Type

9911 1 022 02    Box wall mount for 1x22 pos.BMF   200 pair (H=750xW=300xD=180mm)  

     
   KRONECTION BOX A-Series

6902 1 001 12   KRONECTION BOX A-30 empty for 10-30 pair  

6542 1 002 00   KRONECTION BOX A-100 empty for 40-100 pair  
     
   MDF Vertical Rack & Accessories
 
6420 1 012-00P   Distribution Frame 108A Dual for 1400 pair Profil Rod Type  
6420 1 012-01P   Distribution Frame 108A Single for 700 pair Profil Rod Type  
6420 3 700-01    Front Panel Cover Distribution Frame 108A for 700 Pair  
6420 3 700-02    Side Panel Cover Distribution Frame 108A for 700 Pair  
6420 3 700 05    Back To Back Cable Management kit for 108A Dual Frame  
6420 3 700-06    Back To Back Cable Management kit for 108A Single Frame  
6499 1 028 01    Cat 5E UPT Enhanced Bronze Cable(305M/Box)  
6467 3 201 00    RJ45 Plug 8 pin Male(Box of 100ea)  
6450 5 100 00    Keystonne RJ45 Cat5E Inline Outlets
หมายเหตุ   ราคายังไม่รวมภาษี ราคานี้เป็นราคาตั้งขอส่วนลดได้ที่บริษัท ฯราคาสินค้าบางชนิด ไม่ได้ลงราคาไว้ โทรเช็คราคาได้ที่บริษัทฯบริษัท ชาญชัยดอทเน็ท จำกัด
141/198 ซอยสุภาพงษ์ 1 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 ไทย
โทรศัพท์: 02-3309681-3 ต่อ 605 แฟกซ์:  02-3309680 มือถือ:  089-7736115
เว็บไซต์:http://www.charnchai.net
แผนที่: คลิกที่นี่


รายการสินค้าอื่นๆ

facebook