ติดต่อเรา CHARNCHAI.NET 02-3309681-3

สายแลน สายไฟเบอร์ ออฟติกส์

สายแลน สายไฟเบอร์ ออฟติกส์
เครื่องมือช่าง

วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2555

เทป 3M เทปที่ใช้กันความชื้นและเป็นฉนวน Sealing and Insulating Tapes

Scotchfil™สก็อตช์ฟิล เป็นเทปที่หลอมละลายเป็นเนื้อเดียวกันได้ เนื้อเทปอ่อนนิ่มและยืดหยุ่น ใช้พันหรือพอกบริเวณพื้นผิวที่ขรุขระ ไม่สม่ำเสมอ เช่น บริเวณ Bolt และ Bus Bar ให้เรียบขึ้นรวมทั้งใช้พันเพื่อป้องกันความชื้นและเป็นฉนวนได้ถึงระดับแรงดัน 600 Volt อีกด้วย
S/FIL INSULATION PUTTY 1 1/2 IN.x60IN ราคา 410.-Scotch™ 2228
เป็นเทปที่มีส่วนผสมของ EPR (Ethylene Propylene Rubber) และ Mastic อยู่ด้วยกัน ใช้ได้ดีในการพันเพื่อเป็นฉนวนและป้องกันความชื้นของ Bus Bar หรือจุดต่องทางไฟฟ้าที่มีแรงดันไม่เกิน 1000 Volt รวมทั้งยังเหมาะกับการพันบริเวณพื้นผิวที่ขรุขระ ไม่สม่ำเสมอ
2228 RUBBER MASTIC TAPE 2 IN.x10FT ราคา 700.-Scotch™ 2200 และ 2210
เป็นเทปที่มีสวนผสมของ Mastic และ Vinyl อยู่ด้วยกัน มีคุณสมบัติดีเด่นในการป้องกันความชื้นบริเวณจุดต่อของสายไฟได้อย่างดีเยี่ยม เหมาะกับจุดต่อทางไฟฟ้าที่อยู่นอกอาคารทุกประเภท เช่น จุดต่อในโคมส่องสว่างของถนน


รายการสินค้าอื่นๆ

facebook