5/27/2555

อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน


กรรไกรตัดวายดัก (DUCT CUTTER)
กรรไกรตัดท่อ PVC
กระดิ่งแดง (12V/24V DC, 110/220V AC)
กล่องใส่สวิสท์กด 22/25มม.
กล่องเบรกเกอร์พลาสติก
กล่องเบรกเกอร์พลาสติก
กล่องเหล็กสำหรับนาฬิกาตั้งเวลา TB-35

กิ๊ฟตีสาย (CABLE CLIP)
กุญแจตู้ (KEY)