4/20/2555

วิธีการเข้าหัว CAT6 RJ-45 Modular Plug ยี่ห้อ "AMP"


วิธีการเข้าหัว CAT6 RJ-45 Modular Plug
ขั้นตอนประกอบปลั๊กตัวผู้ ทำตามขั้นตอนดังนี้


ใช้คัตเตอร์กรีด สายCat6  หรือคีมปลอกสาย ประมาณ  1.25 นิ้ว


ปลอกเปลือกของสายยาวประมาณ 1.25 นิ้ว และตัดสาย Rip cord ทิ้ง

ตัด Filler ออกโดยให้ชิดกับปลายเปลือก 
คลายเกลียวสามคู่สายโดยเรียงสีตามลำดับดังนี้
1. ขาว/ส้ม
2. ส้ม
3. น้ำเงิน
4. ขาว/น้ำเงิน
5. ขาว/น้ำตาล
6. น้ำตาล
ส่วนคู่ขาว/เขียวและเขียว ยังไม่ต้องคลายเกลียวใส่ปลอกเหล็กเข้ากับสาย Cat6  หากต้องการใส่บูทให้ใส่บูทก่อนการใส่ปลอกเหล็ก


                 


หมายเหตุ :

เนื่องจากมาตรฐาน TIA/EIA มีรหัสสี 2 แบบ คือ T568A และ T568B จากขั้นตอนที่ 4 จะแสดงเฉพาะการประกอบตามรหัสสีแบบ T568B
ถ้าผู้ใดต้องการประกอบตามรหัสสีแบบ T568A ให้สลับตำแหน่งสองคู่สายทองแดง คู่แรกเปลี่ยนระหว่างสีขาว/ส้ม กับ สีขาว/เขียว และคู่ที่สองเปลี่ยนระหว่างสีส้มกับ สีเขียว
ประสิทธิภาพของการประกอบสายไม่ขึ้นอยู่กับชนิดของรหัสสี ทั้งสองรหัสสีได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเท่าเทียมกัน
ตัดปลายสายทั้ง 6 เส้นโดยให้มีมุมเฉียงประมาณ 15-45 องศา
นำสายทั้ง 6 เส้น ไปสอดในร่องของตัวจับสาย ตัวจับสายมีร่องทั้งหมด 3 ร่อง
ร่องที่หนึ่ง ใส่คู่ ขาว/ส้ม และ ส้ม
ร่องที่สอง ใส่คู่ น้ำเงิน และ ขาว/น้ำเงิน
ร่องที่สาม ใส่คู่ ขาว/น้ำตาล และ น้ำตาล

คลายเกลียวคู่สาย ขาว/เขียว และ เขียว และนำไปวางบนร่องบนของตัวจับสาย โดยเรียงลำดับสีตามมาตรฐาน T568B ดังต่อไปนี้
1. ขาว/ส้ม
2. ส้ม
3. ขาว/เขียว
4. น้ำเงิน
5. ขาว/น้ำเงิน
6. เขียว
7. ขาว/น้ำตาล
8. น้ำตาล
และเลื่อนตัวจับสายให้ชิดขอบเปลือกให้มากที่สุด
หมายเหตุ : พยายามรักษาเกลียวสุดท้ายให้อยู่ในจุดที่กำหนด

ตัดปลายสายทั้ง 8 เส้นให้ชิดขอบของตัวจับสาย
ตรวจเช็คอีกครั้งว่าลำดับรหัสสียังตรงกับขั้นตอนที่ 7 จากนั้นนำตัวจับสายสอดเข้ากับปลั๊ก 8 ขา
ตรวจเช็คว่าสายทั้ง 8 เส้นถูกสอดจนสุดร่องปลั๊กและลำดับสีถูกต้อง
เลื่อนปลอกเหล็กขึ้นไปคลอบตัวจับสายจนถึงขอบปลั๊ก
วางปลั๊กตัวผู้ในร่องของคีม ตรวจเช็คให้ขาของปลั๊กตรงกับซี่ฟันของคีม
บีบคีมจนสุด คีมจะคลายตัวอัตโนมัติ ตรวจเช็คสภาพปลั๊กหลังการบีบ
หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่ต้องการใช้บูท (Boot) คู่กับปลั๊กตัวผู้ Cat6 จะต้องเตรียมบูทก่อนใช้งาน เนื่องจากบูท Part Number 0-0272354-x ที่จำหน่ายอยู่ มีขนาดของรูที่เหมาะสมกับสายที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 5.3 มม. ดังนั้นหากต้องการนำบูทมาใช้กับสาย Cat6 ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่า 5.3 มม. (เช่นสาย UTP Cat6 Part Number 6-1427200-6 ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6.4 มม.) จึงต้องตัดข้อส่วนหางออก 2 ข้อ จากนั้นจึงนำไปใส่สายก่อนการใส่ปลอกเหล็กในขั้นตอนที่ 1 ของถาม-ตอบข้อ 5 ข่างบนนี้

สารบัญรูปภาพประกอบในหน้านี้

 โครงสร้างระบบสายสัญญาณ
เครื่องมือตอกสาย (Impact tool)
 ระบบสายสัญญาณที่ไม่ได้ใช้แผงกระจายสาย
ระบบสายสัญญาณที่ไม่มีการใช้แผงกระจายสาย และแจ็คตัวเมีย
 ชิ้นส่วนปลั๊กตัวผู้ Cat6 Part number 5-1479185-3
 เครื่องมือประกอบปลั๊กตัวผู้ Cat6 Part number 0-0790163-5 (คีมและหัว Die)
 ระยะปลอกเปลือกของสาย
ตำแหน่งตัด Filler
 ลำดับและการคลายเกลียวสามคู่สาย
 มุมตัดปลายสายทั้ง 6 เส้น
 ลักษณะการสอดสายในตัวจับสาย
ลักษณะการวางสาย
ระยะที่ตัดปลายสายทั้ง 8 เส้น
 สอดตัวจับสายเข้ากับปลั๊ก 8 ขา
 สายทั้ง 8 เส้นถูกสอดจนสุดร่องปลั๊ก
 ตำแหน่งของปลั๊ก
ตำแหน่งใส่ปลั๊กในร่องของคีม
 ปลั๊กตัวผู้ Cat 6 ที่ถูกประกอบอย่างสมบูรณ์
 บริเวณจุดตัดบูท