3/31/2555

สายอากาศ RG6


สายอากาศ สายทีวี สายTV สายกล้องวงจรปิด สายCCTV สายสัญญาณ RG-6 เส้นสาย แห่งอนาคต 2112CCTV Cable Overview and operating system
Different of Coaial Cabling
CCTV System Problems caused by cable

-----------------------------------------------------


ระบบโทรทัศน์วงจรปิด  CCTV (Closed Circuit Television)


ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System)เป็นการส่งสัญญาณภาพ
จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  ที่ได้ติดตั้งที่ต้างๆ  มายังส่วนรับภาพ/ดูภาพ
 ซึ่งเรียกว่า จอภาพ (Monitor) โดยทั้วไปจะติดตั้งอยู่คนละที่กับกล้อง

ระบบกล้องวงจรปิด ปัจุบันมีความสำคัญอย่างมากสำหรับระบบ
ความปลอดภัยเพราะสามารถบันทึกเหตุการณ์ไว้ใช้กรณีจำเป็นได้


  กล้องโทรทัศน์วงจรปิดคืออุปกรณ์ถ่ายภาพเครื่อนไหว  ในบริเวณที่
ต้องการรักษาความปลอดภัยและส่งภาพไปยังภาพ โดยปัจจุบังกล้องมีความสามา
สูงมากบังทึกแม้ในขณะแสงสว่างน้องเมื่อรวมกับระบบการเครื่อนไหว
และการซูมทำให้เพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นอีกมากมาย


 ประโยชน์ของกล้องวงจรปิด

 1.รักษา  เฝ้าระวัง ความปลอดภัยของ บุคคลและสถานที่สำ
คัญที่สำหรับเฝ้าดูและเก็บหลักฐานการทำผิดกฎหมาย

2.ตรวจสอบการทำงานใช้ประโยน์ในโรงงาน  สำหรับใช้ใน
การดูพฤติกรรมการทำงานของพนักงาน

3.ทำงานร่วมกับระบบอัตโนมัติ ใช้ประโยชน์เหมือนตาระยะ
ไกลในการเฝ้ามองผ่านตัวเซ้นเซอร์เพื่อควบคุมระบบอัตโนมัติ

4.คำนวณตรวจสอบ เช่นการตรวจสอบคุณภาพ                  ระบบกล้องวงจรปิด   ปัจจุบันมีความสำคัญอย่างมากสำหรับระบบความปลอกภัย
เพราะสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ใช้ในกรนณีจำเป็นได้


 เครื่องควบคุมการทำงานเช่นหมุม  ซูม ปรับขยายและเลือกภาพ
ออกมาแสดงส่วนเครื่องบันทึกภาพมีหน้าที่เก็บยบันทึกภาพจากกล้องใน
แต่ระชุดเก็บลงไปในฮาดดิสหรือแผ่น DVD
----------------------------------------------------------------------------------------------
ระบบกล้องวงจรปิด ปัจจุบันมีความสำคัญอย่างมากสำหรับระบบความปลอด
ภัยเพราะสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ใช้ในกรณีจำเป็นได้
สายสัญญานในระบบCCTVใช้สายโดแอคใช้กล้องอนาล็อกเชียล  RG ,59,RG6
RG11  สำหรับกล้องระบบธรรมดา  สาย UTP สำหรับกล้องระบบIP
....................................................................................................................................................................  Example     CCTV DIAGRAM

...............................................................................................................................................................

หลักการทำงานของระบบกล้องวงจรปิด


เลนส์(Lens)จะเป็นตัวรวมแสงให้ภาพตกกระทบที่แผ่นรับภาพ CCD
โดยมีIRIS(ในกรณีที่มีแสงผ่าน)IRLS จะต้องเปิดน้อย
-ในกรณีที่มีแสงมาก IRISจะต้องเปิดน้อย

-ในกรณีที่มีแสงน้อยIRISจะต้องเปิดมาก


หลักการทำงานของระบบกล้องวงจรปิด

เครื่องบันทึกภาพ(DVR)
แบบใช้HARDDISK
-ชนิดcard ที่ส่งมารถต่อกล้องได้ 4,8,16,ตัง โดยจะต้องใช้  COMPUTER
-ชนิด STANDALONEเป็นแบบCOMPUTER มาจากโรงงานโดยตรงเป็นแบบ
-ชนิดSTAND ALONE NON PC แบบอุปกรณ์ประกอบจากโรงงานทั้งชุดและไม่ใช้โปรแกลม WINDOW (NON PC)หลักการทำงานของระบบกล้องวงจรปิด

 อุปกรณ์เสริม
               -Camera Housing  เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้กล้องวงจรปิด  มีความคงทนต่อสภาวะอากาศ  สิ่งแวดล้อมต่างๆ สามารถที่จะน้ำกล้องวงจรปิด ไปติดตั้งใช้งานได้ทุกสถานที่ และมีหลายประเภท ให้เลือกใช้ได้ตามต้องการ  เช่นชนิดที่มีพัดลมที่ช่วยระบายอากาศ ,มีที่ปัดน้ำฝนชนิดที่มีระบบการระบายความร้อนด้วยน้ำ  เพื่อติดตั้งกล้องบริเวณที่มีความร้อนสูงๆ สามารถป้องกันไม่ให้ฝุ่นละออง เข้าไปภายในได้
               -ฐานกล้องหมุนนสายซ้ายฃ/ขวา -ก้มเงยได้ (Pan&Tilt unit)เป็นอุปกรณ์ที่เพิ่มปนะสิทฐิภาพให้กล้อง สามารถที่จะเปรียนได้หลายทิศทาง ทั้งมุมต้ำเพื่อจะดูวัตถุหรือคนที่อยู่บนพื้นดิน  หรือมุมสูงเพื่อมองไปยังอาคารที่สูง

....................................................................................................................................................................

Coaxial  Cable
Coaxial cable, or coax, is an electrical cable with an inner conductor
surrounded by a tubular insulating layer typically of a flexible material
with a high dielectric constant, all of which are surrounded by a
conductive layer called the shield (typically of fine woven wire for
flexibility, or of a thin metallic foil) and finally covered with a thin
insulating layer on the outside

....................................................................................................................................................................


Coaxial Cable แบ่งเป็น 2 มาตรฐานหลักๆ

Military Grade (MIL Grade)
มาตราฐานทางการทหารประเทศสหรัฐอเมริกา
เหมาะสำหรับระบบ Security, CCTV หรึอ อื่นๆ

JIS
มาตราฐานทั่วไปสำหรับอุปกรณ์ที่กำหนดให้ใช้

....................................................................................................................................................................

Series of Standard Type
RG-#  or  RG-#/U

RG-#  specification for military

MIL-HDBK-216
RF TRANSMISSION LINES AND FITTINGS

....................................................................................................................................................................

Now MIL-HDBK-216 Obsolete
Current standard is MIL-C-17

RG-#  OR  RG-#/U

r  = RADID FREQUENCY
G  = GUIDE
58  = SEQUENTIALLY ASSIGNED NUMBER
C  = REVISION      
/U  = UNIVERSAL QUALIFICATION

...................................................................................................................................................................

RG Standard...................................................................................................................................................................

Japanese lndustrial Standads


specification used lndustrial behind world war ll

...................................................................................................................................................................

Japanese lndustrial Standads

ปัจุบันไม่นิยม......เนื่องจากเป็นการใช้งานเฉพาะอุปกรณ์ที่ระบุชนิดสายเท่านั้น

....................................................................................................................................................................

Coaxial Cable Structure

CONDUCTOR------ตัวนำสัญญาณแกนกลาง
INSULATION------ฉนวนหุ้มตัวนำแกนกลาง
SHIELDING------ตัวนำป้องกันสัญญาณรบกวนรอบแกนกลาง
OUTER INSULATION-------ฉนวนภายนอก

....................................................................................................................................................................

โครงสร้างของสายโคแอกเชี่ยล

....................................................................................................................................................................

Coaxial cable Description

      For High Frequency
     
     0-3 GHz
   
     Low-loss
   
     Flexible
 
    Universal used
 
     Low-cost

....................................................................................................................................................................

Skin effect Copper loss
   เนื่องจากสายสัญญาณเป็นทองแดงจึงมีค่าความต้านทานในสาย
เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านจะเกิดความสูญเสียในรูปแบบพลังงานความร้อน
สายที่มีพื่้นมาก(สายโต)ความต้านทานจะน้อยและถ้าสายมีความยาวมากก็จะมีความต้านทานมาก


.......................................................................................................................................................................

Skin effect Copper Loss
   ปรากฏการณ์skin effectจะเกิดจากสัญญาณถูกต่อต้านจาก
การเหนียวนำภายในตัวนำ ทำให้สัญญาณวิ้งไปได้น้อยบรืเวณจุด
ศูนกลางตัวนำ ทำให้สัญญาณส่วนใหญ่หนีไปวิ่งบริเวณผิวของตัวนำแทน
และยิ่งมีความถี่สูงมากขึ้น จะเกิดต่อต้านมากขึ้นตามลำดับทำให้
สัญญาณยิ่งไปวิ่งที่พื้นผิวเป็นจำนวนมาก ดังนันสายที่ใช้ในงานที่มี
ความถี่สูงๆโครงสร้างส่วนใหญ๋จะนิยมเคลือบตัวนำที่พื่นผิวแทนเพื่อลด
ความต้านทานอาจเป็นทองแดงหรือเงินก็ได้


....................................................................................................................................................................

Skin effect Copper Loss

.......................................................................................................................................................................

Skin effect dielectric Loss
เมื่อมีความต่างศักย์ระหว่างตัวนำในสายทำให้เกิดประจุไฟฟ้าขึ้นบน
สายความต่างศักย์ดังกล่าวทำให้อิเลคตรอนวิ่งผิดจากรูปเดิมเกิดการ
สูญเสียไดอิเล็คตริง สายบางชนิดมีโครงสร้างอะตอมที่เปลี่ยนแปลงยากเช่น ใช้วัสดุ ยาง อากาศ

......................................................................................................................................................................
Skin effect diectic Loss
ดังนั้นสายโคแอคเชียลจะต้องใช้ไดอิเล็คตริกที่มีการสูญเสียต่ำเช่นPEการสูญเสีย
ไดอิเล็คตริกขึ้นอยู่กับแรงดันตกคร่อมสาย ด้วย ฉะนี้นสายโคแอคเชียลจะมีย่าน
การใช้งานที่ไม่เกิดความถี่GHzเพราะมาจากการสูญเสียทั้งสองตังนี้เอง
......................................................................................................................................................................
Radiation & Induotion Loss
การสูญเสียอันเกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวนำเกิดสนามไฟฟ้ารอบตัวนำ
พลังงานที่แพร่ออกไปนี้บางส่วนสูญเสียไปกับตัวนำใกล้เคียง
ดังนั้นชีลด์จึงมีหน้าที่ป้องกันการแพร่กระจายคลื่นไม่ให้สูญไปภายนอก
และลดการรบกวนจากภายนอกเช่นกัน ถ้าสายโคแอคเชียลที่มีชีลด์มากก็
จะลดการสูญเสียตรงนี้ได้..................................................................................................................................................................................................................

Technology Coaxial Cadle

Coaxial Cadie แบ่ง๊เป็น2ชนิดหลักๆ
๐ CCS

Copper Clad Steel or Copper Coved Steel
                                     

๐ BC

Bare Copper
...............................................................................................................................................................
โครงสร้างของสายโคแอกเชี่ยล

๐ Condutor :Bare Copper or Copper Covered Steel


๐Dieiectic:PE or Foam PE                                    


๐Foil Shield:Aluminum Tape                              


๐Braided Shield :Bare Copper  orAluminum        
                 

๐Jacket:PVCor PE                                              

...................................................................................................................................................................
คาวมแตกต่าง  MIL GRADE และ General  Grade
โครงสร้างทั้งสองแตกต่างกันคุณภาพต่างกัน
  MIL  Grade


..........................................................................................................................................................................

ความแตกต่างMIL Grade และ General Grade
โครงสร้างทั้งสองแตกต่างกัน
General Grade


.........................................................................................................................................................................................................


                     Messenger(optional)


                                                                       60-65%
     Shield Braid
                                                                      90-95%
  Shield Tape
              ฉนวน (Dielectric)  
                                                                                         BC ( Bare Copper)
            ตัวนำ (Conductor)
                                                                                                    CCS (Copper Cover Steel)
      เปลือก (Jacket)


....................................................................................................................................................................................................................

CONDUDTOR

อิมพิแดนฃ์
รูปแบบการใช้งาน
ขนาด หรือชนิดของสาย
....................................................................................................................................................................................................................


INSULATION


อิมพิแดนฃ์


......................................................................................................................................................................................................................SHIELDING
ตัวนำป้องกันสัญญาณรบกวน

อิมพิแดนฃ์
รูปแบบการใช้งาน
                        60-65%
                       90-95%

...................................................................................................................................................................................................................OUTER INSULATION
ฉนวนภายนอก


รูปแบบการใช้งาน
ชนิดของสายรูปแบบการติดตั้ง
....................................................................................................................................................................................................

สรุปปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาที่อาจเกิดจากสายสัญญาณ

ระยะทางoooสีหายoooภาพมีเส้นหรือคลื่นoooภาพล้มoooไม่มีภาพ500m   600m   700m

.......................................................................................................................................................................................................................

สรุปปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาที่อาจเกิดจากสายสัญญาณ

สัญญาณรบกวนoooภาพมีเส้นหรือคลื่นoooภาพล้มoooไม่มีภาพ


.......................................................................................................................................................................................................................

สรุปปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาที่อาจเกิดจากสายสัญญาณ

ปัญหาจากการเชื่อมต่อด้วยคอนเน็คเตอร์oooภาพมีเส้นหรึอคลื่นoooไม่มีภาพ

...............................................................................................................................................................................................................

สรุปปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาที่อาจเกิดจากสายสัญญาณ

คุณภาพของสายoooเนื่อทองแดงที่ไม่บริสุทธิ์ทำให้สัญญาณลดทอนมาก

.........................................................................................................................................................................................................................Coaxial Cable & Connector
LINK Coaxial Cabling System

..........................................................................................................................................................................................................................

มีสายหลากรูปแบบให้เลือกใช้งาน

.................................................................................................................................................................................................................


RG6 COAXIAL  CABLE(shield60%)การใช้งาน  ใช้สำหรับติดตั้งระบบรูปแบบ CCTV,CATV,MATV,TV,และSECURITYจุดเด่น
-  ตัวนำสัญญาณเป็นทองแดงบริสุทธิ์100%ความต้านทาน 75 Ohm
-ฉนวนเป็น   Foamed  Polyethylene หุ้นตัวนำสัญญณตลอดทั้งเส้น
-มี Aluminium Foil หุ้มตลอดทั้งเส้น                                              
           -Shild  เป็นทองแดงถัก 95%หุ้มตลอดทั้งเว้น ป้องกันการรบกวนได้100%
-เป็น Military Grade (MIL Grade)มาตรฐานคุนภาพสูง                  
-CB-0108 Jacket เป็น PVC เหมาะสำหรับเดินภานในอาคาร          
-CB-0108P Jacketเป็นpe เหาะสำหรับเดินภายนอกอาคาร            
                    -CB-0108M  มีMessnger  และ Jacketเป็นPE เหมาะสำหรับเดินภายนอกอาคาร


......................................................................................................................................................................
RG6  COAXIAL  CABLE  (SHIELD95%)ขายดีการใช้งาน  ใช้สำหรับติดตั้งระบบทุกรูปแบบ  CCTV,CATV๊,MATV,TVและ SECURITY จุดเด่น
-ตัวนำสัญญาณเป็นทองแดงเคลือบหุ้มแกนเหล็ก ความต้านทา  75ohm
-ฉนวนเป็นFoamed Polyethylene  หุ้นตัวนำสัญญาณตลอดทั้งเส้น        
-มี  Alnminium  Foil หุ้นตลอดทั้งเส้น                                                    
-Shield   เป็นอลูมิเนียมถักหุ้นตลอดทั้งเส้นแบบ 95%                            
            -CB-01095  Jacket เป็น PVCเหมาะสำหรับเดินภายในอาคาร                            
    -CB-01095 S Jackat เป็นPVC