8/07/2561

แบตเตอรี่ NV เป็นแบตเตอรี่แห้ง แบบปิดผนึก ไม่ต้องเติมน้ำกลั่น

 แบตเตอรี่ NV

 เป็นแบตเตอรี่แห้ง   แบบปิดผนึก ไม่ต้องเติมน้ำกลั่น สามารถติดตั้งได้ทั้งในมุมเอียง
ตะแคง ทิศทางใดก็ได้ เหมาะสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่มีการใช้ไฟอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอเช่น
รถไฟฟ้า-โฟล์คลิฟท์-รถกอล์ฟ-ไฟฟ้าแสงสว่าง-EXIT Light-Emergency Light-ระบบโทรศัพท์
 PABX-เครื่องมือวัดต่างๆ และ เครื่องสำรองไฟ UPS ไม่เหมาะที่จะใช้กับรถยนต์ ที่มีการดึงพลังงาน
อย่างรุนแรงขณะสตาร์ทรถ จะมีขั้วและสายไฟขนาดใหญ่ และติดตั้งใช้งานในที่อุณหภูมิสูง     
 การประจุแบตเตอรี่ ควรอยู่ที่ 10% ไม่เกิน 25% ของขนาดพิกัดกระแสแบตเตอรี่ ควรใช้เครื่องชาร์จ
แบบแรงดันคงที่ และมีการเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟต่ำ การเก็บแบตเตอรี่ที่ยังไม่ได้ใช้
ให้ชาร์จแบตเตอรี่ไห้เต็ม และนำมาตรวจเช็ค ชาร์จไฟไห้เต็มทุกๆ ระยะเวลา เดือน
และควรเก็บในที่มีอุณหภูมิ 20-25°C

     อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ จะถูกออกแบบให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน 5-6 ปี
หรีอ 10-15 ปี แล้วแต่ชนิดและขนาด อุณหภูมิที่เหมาะสมตามที่กำหนด 20-25 oC
 เมื่อใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 20°C จะทำไห้อายุการใช้งาน
แบตเตอรี่ลดลง และปัจจัยหลักอีกอย่างคือ จำนวนรอบการใช้งาน และค่า
การคายประจุ หากมีการ    ใช้งานและค่าการคายประจุสูงDOD (Depth Of Discharge ) 
ของความจุแบตเตอรี่ จะมีผลให้รอบการใช้งานลดลงด้วย  ดังนั้นการเลือกใช้แบตเตอรี่
ต้องคำนึงถึงเรื่องเหล่านี้เป็นสำคัญเพื่อจะได้ประมาณการอายุการใช้งานได้ MP 2.8-6

SPECIFICATIONS
Nominal Voltage 6 Volt
Rated capacity 2.8 Ah
CCA 000
Total Heigth [including terminals] 101 mm
Height 97 mm
Length 66 mm
Width 33 mm
Weight Approx.0.6 kg
Spacial Price 220.00 Bath


MP 4.5-6

SPECIFICATIONS
Nominal Voltage 6 Volt
Rated capacity 4.5 Ah
CCA 000
Total Heigth [including terminals] 101 mm
Height 99 mm
Length 70 mm
Width 49 mm
Weight Approx.1.0 kg
Spacial Price 275.00 Bath
MP 7.0-6
SPECIFICATIONS
Nominal Voltage 6 Volt
Rated capacity 7.0 Ah
CCA 000
Total Heigth [including terminals] 98 mm
Height 94 mm
Length 151 mm
Width 35 mm
Weight Approx.1.2 kg
Spacial Price 485.00 Bath


MP 9.0-6


SPECIFICATIONS
Nominal Voltage 6 Volt
Rated capacity 9.0 Ah
CCA 000
Total Heigth [including terminals] 116 mm
Height 109 mm
Length 98 mm
Width 57 mm
Weight Approx.1.4 kg
Spacial Price 375.00 Bath

MP 11.0-6

SPECIFICATIONS
Nominal Voltage 6 Volt
Rated capacity 11.0 Ah
CCA 000
Total Heigth [including terminals] 98 mm
Height 95 mm
Length 150 mm
Width 50 mm
Weight Approx.2.0 kg
Spacial Price 560.00 Bath


MP 4.5-12
SPECIFICATIONS
Nominal Voltage 12 Volt
Rated capacity 4.5 Ah
CCA 000
Total Heigth [including terminals] 106 mm
Height 102 mm
Length 89 mm
Width 70 mm
Weight Approx.1.9 kg
Spacial Price 510.00 Bath


MP 7.2-12

 
SPECIFICATIONS
Nominal Voltage 12 Volt
Rated capacity 7.2 Ah
CCA 000
Total Heigth [including terminals] 101 mm
Height 93 mm
Length 151 mm
Width 65 mm
Weight Approx.2.9 kg
Spacial Price 715.00 Bath


MP 12.0-12
 
SPECIFICATIONS
Nominal Voltage 12 Volt
Rated capacity 12.0 Ah
CCA 000
Total Heigth [including terminals] 101 mm
Height 94 mm
Length 152 mm
Width 98 mm
Weight Approx.4.2 kg
Spacial Price 1,090.00 Bath

MP 18.0-12
SPECIFICATIONS
Nominal Voltage 12 Volt
Rated capacity 18.0 Ah
CCA 000
Total Heigth [including terminals] 167 mm
Height 160 mm
Length 175 mm
Width 71 mm
Weight Approx.6.4 kg
Spacial Price 1,565.00 Bath

MP 28.0-12
SPECIFICATIONS
Nominal Voltage 12 Volt
Rated capacity 28.0 Ah
CCA 000
Total Heigth [including terminals] 125 mm
Height 119 mm
Length 160 mm
Width 170 mm
Weight Approx.10.0 kg
Spacial Price 2,590.00 Bath

MP 40.0-12
SPECIFICATIONS
Nominal Voltage 12 Volt
Rated capacity 40.0 Ah
CCA 000
Total Heigth [including terminals] 170 mm
Height 164 mm
Length 191 mm
Width 158 mm
Weight Approx.15 kg
Spacial Price 3,740.00 Bath

สายโทรศัพท์ ราคา,สายโทรศัพท์ 4 core,สายโทรศัพท์ phelps dodge,สายโทรศัพท์ คือ,สายโทรศัพท์ adsl

สายโทรศัพท์ ราคา,สายโทรศัพท์ 4 core,สายโทรศัพท์ phelps dodge,สายโทรศัพท์ คือ,สายโทรศัพท์ adsl

สายโทรศัพท์ชนิดกลม 2C,4C,6C

สายโทรศัพท์แบบกลม TIEV ใช้เดินภายในอาคารหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่า สาย สเตชั่นวายด์ (STATION WIRE ) เปลือกหุ้ม JACKETเป็นพีวีซีสีเหลืองอ่อน ใช้สำหรับเดินภายในอาคารสามารถ เดินร้อยในท่อPVC ,ท่อเหล็ก,รางครอบสายโทรศัพท์ หรือจะเดินโดยการตีกิ๊ปไปตามผนังได้ ใช้เดินสายจากตลับโทรศัพท์ของ ทรู,ทีโอที และ ทีทีแอนด์ทีหน้าบ้านเข้ามายังโทรศัพท์บ้านหรือ ตู้สาขาโทรศัพท์PABX มีให้เลือใช้ตั้งแต่ 1 คู่สาย(2C) ,2 คู่สาย(4C)และ3 คู่สาย(6C) เส้นทองแดง ภายในมีให้เลือก 2 ขนาด 0.5มมและขนาด 0.65 มม

ตารางราคาสายโทรศัพท์แบบกลม สเตชั่น วายด์ (TIEV) 2555/2012
จำนวนคู่สาย Number of cores
ราคา/เมตร ขนาด 0.5mm
ราคา/เมตร ขนาด 0.65mm
2C
3.85
5.45
4C
6.25
9.35
6C
8.85
14.00

สายเคเบิ้ลโทรศัพท์ภายในอาคาร TPEV

สายเคเบิ้ลโทรศัพท์ภายในอาคาร TPEV เป็นสายเคเบิ้ลโทรศัพท์ ที่มีคู่สายโทรศัพท์ภายใน

จำนวนมากบรรจุอยู่ภายในสายเคเบิ้ลเพียงเส้นเดียว โดยเรียกสายที่อยู่ภายในว่าแพร์(PAIR) โดยจำนวน
1 PAIR จะมีเส้นทองแดงอยู่2 เส้น โดยแต่ละแพร์จะมีสีที่แตกต่างกันไป เพื่อง่ายแต่การเช็คคู่สายฉนวน
(Jacket) ภายนอกจะเป็นสีเหลืองอ่อน ส่วนใหญ่จะเอาไปใช้ในงาน เดินสายจากตู้พักกระจายสาย(MDF BOX)หรือเดินเข้าตู้พักกระจายสายย่อยในแต่ละชั้นต่างๆของอาคาร มีให้เลือกใช้งานตั้งแต่ 5 คู่สาย ไปจนถึง 250 คู่สาย มีทั้งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของทองแดง 0.5mm และ 0.65mm
ตารางราคาสายเคเบิ้ลโทรศัพท์ภายในอาคาร (TPEV) 2555/2012
จำนวนคู่สาย Number of pairesราคา/เมตร ขนาด0.5mmราคา/เมตร ขนาด0.65mm
0052231
0062535
0083348
0103755
0155481
02068104
02583128
030104155
040140205
050160250
100310480
200600945

สายเคเบิ้ลโทรศัพท์ภายนอกอาคาร(AP)ขนาดตั้งแต่ 5คู่สาย-200 คู่สาย

สายเคเบิ้ลโทรศัพท์ภายนอกอาคาร AP เป็นสายที่มี Jacket สีดำ เปลือกหุ้ม 2 ชั้น มีทั้งขนาด 0.5มม
และ 0.65 มมส่วนมากจะใช้ในงานเดินสายในท่อหรือในรางวายเวย์ฉนวน2 ชั้น เพื่อป้องกันหนูกัดแทะ
สายทนต่อสภาพภูมิอากาศภายนอกได้ดี ทนแดดทนฝน มีให้เลือกตั้งแต่ 10 คู่สายขึ้นไปจนถึง 200 คู่
จำนวนคู่สาย Number of pairsราคา/เมตร ขนาด0.5mmราคา/เมตร ขนาด0.65mm
005--
0064558
008--
0106279
01579107
02092132
025110152
030132180
040--
050185272
100355525
2006751,030

สายเคเบิ้ลโทรศัพท์ภายนอกอาคาร(AP)ขนาดตั้งแต่ 5คู่สาย-200 คู่สาย

สายเคเบิ้ลโทรศัพท์ภายนอกอาคาร AP เป็นสายที่มี Jacket สีดำ เปลือกหุ้ม 2 ชั้น มีทั้งขนาด 0.5มม
และ 0.65 มมส่วนมากจะใช้ในงานเดินสายในท่อหรือในรางวายเวย์ฉนวน2 ชั้น เพื่อป้องกันหนูกัดแทะ
สายทนต่อสภาพภูมิอากาศภายนอกได้ดี ทนแดดทนฝน มีให้เลือกตั้งแต่ 10 คู่สายขึ้นไปจนถึง 200 คู่
จำนวนคู่สาย Number of pairsราคา/เมตร ขนาด0.5mmราคา/เมตร ขนาด0.65mm
005--
0064558
008--
0106279
01579107
02092132
025110152
030132180
040--
050185272
100355525
2006751,030
 เป็นสายที่มี Jacket สีดำ เปลือกหุ้ม 2 ชั้น มีทั้งขนาด 0.5มม และ 0.65 มม ส่วนมากจะใช้ในงานเดินสายพาดดึงติดไปกับเสาไฟฟ้า สายทนต่อสภาพภูมิอากาศภายนอกได้ดี ทนแดดทนฝน มีให้เลือกตั้งแต่ 5 คู่สายขึ้นไปจนถึง 200 คู่สาย
ตารางราคาสายเคเบิ้ลโทรศัพท์ภายนอกอาคารแบบมีสลิง(FIG 8) 2555/2012
จำนวนคู่สาย Number of pairsราคา/เมตร ขนาด0.5mmราคา/เมตร ขนาด0.65mm
005--
00696114
008--
010114140
015136172
020158198
025172225
030194260
040--
050268375
100448665
2008451,275
สายจัมเปอร์วายด์ใช้สำหรับCrossสายในตู้ MDFมีให้เลือกหลายสี
Jumper Wire ,Color/สี : ขาว/แดง,ม่วง/เหลือง,น้ำเงิน/ขาว,เหลือง/ดำ
JW-200M(0.5) 0.05mm L=200M ราคา 650.00 บาท
JW-200M(0.65) 0.65mm L=200M ราคา 750.00 บาท
TWISTED PAIR
สาย โทรศัพท์,สายโทรศัพท์ภายใน, สายโทรศัพท์ภายนอก, สายโทรศัพท์ภายนอกอาคาร,ราคา สาย,ราคาสายโทรศัพท์ภายใน,ราคาสายโทรศัพท์ภายนอก, ราคาสายโทรศัพท์.,เข้า สาย,การเข้าสายโทรศัพท์, เครื่องมือเข้าสายโทรศัพท์,ขาย สาย,ร้านขายสายไฟ, ขายสายไฟ, ขายสายโทรศัพท์, ขายสาย lan Phelps Dodge Phelps DodgePhelps Dodge

แบตเตอรี่แห้ง PANASONIC ราคาถูก

แบตเตอรี่แห้ง PANASONIC ราคาถูก

แบตเตอรี่แห้ง PANASONIC,แบตแห้ง,แบตเตอรี่แห้ง,แบตPANA,แบต,BATTERYเครื่องสำรองไฟUPS , ตู้ไฟฉุกเฉิน , ตู้สาขาโทรศัพท์ PABX , กล่องไฟทางออกฉุกเฉิน , เครื่องมือแพทย์ , เครื่องมือวัด ฯลฯ

   
รุ่น รายละเอียดราคา
Pana LC-R061R36V 1.2 Ah450
Pana LC-R063R4P6V 3.4 Ah650
Pana LC-R064R56V 4.5 Ah380
Pana LC-R067R2P6V 7.2 Ah950
Pana LC-R123R4P12V 3.4 Ah1,150
Pana LC-RA127R212V 7.2 Ah1,050
Pana LC-RD1215P12V 15 Ah2,150
Pana LC-RD1217P12V 17 Ah3,250
Pana LC-X1220P12V 20 Ah3,480
Pana LC-X122812V 28 Ah3,850
Pana LC-X124212V 42 Ah5,550
Pana LC-X126512V 65 Ah9,000
Pana LC-XA1210012V 100 Ah13,500
Model.VOLTSAHW(mm)L(mm)H(mm)WEIGH(KG.)PACKINGDEALER PRICE
LC-R061R3P61.32497500.340337
LC-R063R4P63.434134600.6224 438.00
LC-R064R5NA64.548701020.7224 264.00
LC-R067R2P67.234151941.2612 690.00
LC-R123R4P123.467134601.212 780.00
LC-R127R2NA127.264.5151942.4710 732.00
LC-RD1215P121598151544.26 1,900.00
LC-RD1217NA1217761811676.34 2,362.00
LC-X1220P1220761811676.64 2,524.00
LC-X1228NA1228125 165 17510.50  22,670.00
LC-X1242NA124216519717515.313,876.00
LC-X1265NA12 65 166 350 175 20.00 15,600.00
LC-XA12100N12 100 173 407 210 37.00 18,500.00 
battery+yuasa battery+battery li-ion+battery rechargeable+battery lithium ion+บตเตอรี่แห้ง 12v+battery รถยนต์+แบตเตอรี่ คือ+ราคา เปลี่ยน แบตเตอรี่ รถยนต์+ราคา battery 
+battery แห้ง+battery รถยนต์ ราคา+gs แบตเตอรี่ ราคา+แบตเตอรี่ 3k ราคา+ราคา gs battery+ราคา gs แบตเตอรี่+เช็ค ราคา แบตเตอรี่ แบตเตอรี่ รถยนต์+3k แบตเตอรี่ ราคา+ราคา battery 3k battery รถยนต์+ที่ ชาร์จ แบตเตอรี่ คุณภาพ สูงแบตแห้ง,แบตเตอรี่แห้ง,แบตPANA,แบต,BATTERY แบตแห้ง,แบตเตอรี่แห้ง,แบตPANA,แบต,BATTERY แบตแห้ง,แบตเตอรี่แห้ง,แบตPANA,แบต,BATTERY แบตแห้ง,แบตเตอรี่แห้ง,แบตPANA,แบต,BATTERY แบตแห้ง,แบตเตอรี่แห้ง,แบตPANA,แบต,BATTERY แบตแห้ง,แบตเตอรี่แห้ง,แบตPANA,แบต,BATTERYvvv แบตแห้ง,แบตเตอรี่แห้ง,แบตPANA,แบต,BATTERY แบตแห้ง,แบตเตอรี่แห้ง,แบตPANA,แบต,BATTERYvvv แบตแห้ง,แบตเตอรี่แห้ง,แบตPANA,แบต,BATTERY แบตแห้ง,แบตเตอรี่แห้ง,แบตPANA,แบต,BATTERY แบตแห้ง,แบตเตอรี่แห้ง,แบตPANA,แบต,BATTERY แบตแห้ง,แบตเตอรี่แห้ง,แบตPANA,แบต,BATTERYvvv แบตแห้ง,แบตเตอรี่แห้ง,แบตPANA,แบต,BATTERY แบตแห้ง,แบตเตอรี่แห้ง,แบตPANA,แบต,BATTERY แบตแห้ง,แบตเตอรี่แห้ง,แบตPANA,แบต,BATTERY แบตแห้ง,แบตเตอรี่แห้ง,แบตPANA,แบต,BATTERY แบตแห้ง,แบตเตอรี่แห้ง,แบตPANA,แบต,BATTERY แบตแห้ง,แบตเตอรี่แห้ง,แบตPANA,แบต,BATTERYv แบตแห้ง,แบตเตอรี่แห้ง,แบตPANA,แบต,BATTERY แบตแห้ง,แบตเตอรี่แห้ง,แบตPANA,แบต,BATTERY
แบตแห้ง,แบตเตอรี่แห้ง,แบตPANA,แบต,BATTERY   
Model.
VOLTS
AH
W(mm)
L(mm)
H(mm)
WEIGH(KG.)
PACKING
DEALER PRICE
LC-R061R3P
6
1.3
24
97
50
0.3
40
312.00
LC-R063R4P
6
3.4
34
134
60
0.62
24
 438.00
LC-R064R5NA
6
4.5
48
70
102
0.72
24
 264.00
LC-R067R2P
6
7.2
34
151
94
1.26
12
 648.00
LC-R123R4P
12
3.4
67
134
60
1.20
12
 780.00
LC-R127R2NA
12
7.2
64.5
151
94
2.47
10
 732.00
LC-RD1215P
12
15
98
151
54
4.20
6
 1,494.00
LC-RD1217NA
12
17
76
181
167
6.30
4
 2,262.00
LC-X1220P
12
20
76
181
167
6.60
4
 2,424.00
LC-X1228NA
12
28
125
 165
 175
10.50 
 2
2,670.00
LC-X1242NA
12
42
165
197
175
15.30
1
3,876.00
LC-X1265NA
12
 65
 166
 350
 175
 20.00
 1
6,300.00
LC-XA12100N
12
 100
 173
 407
 210
 37.00
 1
9,288.00
battery+yuasa battery+battery li-ion+battery rechargeable+battery lithium ion+บตเตอรี่แห้ง 12v+batter